Kirjastot lisäävät ympäristötietoisuutta laskemalla hiilijalanjälkiään | Kokeilunpaikka.fi

Kirjastot lisäävät ympäristötietoisuutta laskemalla hiilijalanjälkiään

Kokeiluviikon kuulumisia kirjastoista. Tiedote 3.10.

Kirjastot ovat olleet nyt trendikkään jakamistalouden pioneereja jo vuosituhansien ajan. Nyt kirjastoissa kehitetään ympäristötietoisuutta laskemalla hiilijalanjälkiä.

Laskennan on käynnistänyt opetusministeriön rahoittama kansallinen tutkimus- ja koulutushanke Yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle. Syksyllä 2020 käynnistyneessä hankkeessa kehitetään kirjastoille työkaluja ympäristötyöhön, kuten hiilijalan- ja kädenjäljen mittaamiseen sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden työstämiseen.

Onnistuminen koko toimialan ilmastovaikutusten laskennassa vaatii järjestäytymistä kansalliselta tasolta ruohonjuuritasolle asti. Kirjastot ovatkin lähteneet innokkaasti mukaan hankkeeseen, ja loka-marraskuussa 2020 järjestettävään työpajasarjaan saatiin mukaan 13 eri kokoista kirjastoa eri puolilta Suomea toteuttamaan omia hiililaskelmiaan. Tavoitteena oli löytää joukko mahdollisimman erilaisia yleisiä kirjastoja, sillä oletettavasti muun muassa kirjaston koko ja sijainti vaikuttavat ympäristövaikutuksiin.

Hankkeen myötä on huomattu, että halu oppia, vuorovaikutus ja tehtävien ketterä sekä tilanteisiin mukautuva jakaminen ovat avainasemassa sujuvan, kokeilevan hankkeen onnistumisessa. Hiilijalanjälkilaskennan onnistumisessa auttaa myös se, että kirjastojen käyttötavoista, tiloista, kokoelmista ja käyttäjistä on käytettävissä erittäin tarkat tilastot, jotka hankkeessa yhdistetään kirjastojen keräämään tietoon. Eri tietolähteiden, mittareiden sekä laskennan painopisteiden arviointia varten mukana on laajapohjainen ja vankka käytännön kokemus kirjastoista. Tavoitteena on saada aikaan työkalu, jonka avulla yleiset kirjastot voivat laajemminkin arvioida omia ympäristövaikutuksiaan sekä osoittaa toiminnan positiivisia vaikutuksia.

Mittaukset ja työkalun kehittämisen toteuttaa hankkeen asiantuntijakumppani Positive Impact.

Kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle hanke haastaa myös muut toimialat kokeilemaan vastaavaa ketterän joukkoistamisen ja eksaktin tutkimustyön yhdistämistä alalla työskentelevien koulutukseen.

Lisätietoja: Hankejohtaja Harri Sahavirta  harri.sahavirta@hel.fi