Kokeiluhaku auki: uusia ratkaisuja Saaristomeren luonnon monimuotoisuuden edistämiseen  | Kokeilunpaikka.fi

Kokeiluhaku auki: uusia ratkaisuja Saaristomeren luonnon monimuotoisuuden edistämiseen 

Onko sinulla innovatiivinen kokeiluidea Saaristomeren luonnon monimuotoisuuden kehittämiseen liittyen? Nyt Turun kaupungin Itämerihaaste etsii neljää Saaristomeren luonnon monimuotoisuutta edistävää kokeilua. Itämereen kohdistuu monenlaista ympäristökuormaa aiheuttaen rehevöitymistä, lajiston muuttumista, meriveden lämpötilan muutoksia ja saastumista. Merialueisiin ja vesiin kohdistuvat moninaiset yhteiskunnan käyttömuodot ja tarpeet aiheuttavat paineita sekä ympäristölle että vesialueiden kestävälle käytölle. Samalla ilmastonmuutoksen takia kuormitusriskit ovat lisääntymässä ja vieraslajit aiheuttavat haittaa. 

Kokeiluhakuun osallistutaan kokeilualusta Kokeilun paikassa 21.10.-22.11.

Itämerihaasteen kokeilujen toteuttajiksi voivat hakea vesiensuojelua ja monimuotoisuutta tavoittelevat yritykset, yhdistykset, oppilaitokset ja tutkimuslaitokset. Hakemukset arvioidaan ja valinnassa huomioidaan erityisesti ehdotetun kokeilun innovatiivisuutta, toteutettavuutta, soveltuvuutta laajalle kohderyhmälle, tuotteen tai palvelun skaalautuvuutta sekä vaikuttavuutta. Arvioinnissa arvioidaan myös vaikutuksen suuruus haun teemoihin, eli ilmastonmuutoksen torjuntaan, kulutustapojen ja tuotantotapojen kestävöittämiseen sekä vaikutus Saaristomeren luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseen. Kokeilut toteutetaan marraskuun 2021 ja helmikuun 2022 välillä.

Kokeilujen toteutukseen on varattu 7000 euroa kokeilua kohden. Lisäksi kokeiluiksi valituille tarjotaan asiantuntijatukea nopeiden kokeilujen toteuttamiseen ja verkottumismahdollisuuksia muiden monimuotoisuustyön parissa toimivien tahojen kanssa.

Hakuinfo

Kokeiluhaun info pidetiin 2.11.2021 klo 13-14 Teamsissä.
Voit katsoa hakuinfon tallenteen alla olevan linkin kautta.
Tallenne: https://youtu.be/8S_iEh3j-Vo

Lisätietoja

Hakukriteereistä ja Itämerihaasteesta: Tove Holm, Itämerihaaste, Turun kaupunki, etunimi.sukunimi(at)turku.fi, 040 484 6979
Kokeiluhausta ja Kokeilun paikan alustasta: kokeilut@motiva.fi

Kuva: Emma Kosonen, Turun kaupunki