Blogi: Kokeilukulttuuri tekee organisaatiosta oppivan | Kokeilunpaikka.fi

Blogi: Kokeilukulttuuri tekee organisaatiosta oppivan

Helsingin kaupunki hyödyntää kokeilukulttuuria tavalla, joka voitaisiin omaksua moneen organisaatioon. Kokeilukiihdyttämön avulla idea kehitetään ratkaisuksi 90 päivän aikana. Malli luo henkilöstölle matalan kynnyksen mahdollisuuden edistää ideoita ja saada apua yrityksiltä omien työtehtävien kehittämiseen.

Määrästä laatuun – Ideasta käytäntöön 90 päivässä

Todennäköisyys on pieni, että yksi idea on toimiva, joten niitä tarvitaan useita. Yhtä lailla tarvitaan tekemisen ideoita eli kokeiluja, joista toimivimmat skaalataan vakiintuneiksi toimintamalleiksi. Tämä on sisäistetty Helsingin kaupungilla, joissa Kokeilukiihdyttämö-nimellä kulkevia kokonaisuuksia on järjestetty kahdesti vuodesta 2019 alkaen.

Työntekijät ehdottavat kokeilua

Kehittäminen lähtee liikkeelle henkilöstön sisäisen haun kautta. Kaupungilla on sisäinen Ideapaahtimo-alusta, jonne kuka tahansa kunnan työntekijä voi ehdottaa ideaa kokeiltavaksi. Ennen hakua-ajan päättymistä kiinnostuneille on käytössä palvelu, jossa yritykset ja viranhaltijat kunnasta pystyvät etsimään yhteistyökumppania toisistaan.

Ideat arvioidaan ja toteuttamiskelpoisimmat ideat pääsevä mukaan kokeilukiihdyttämöön. Kokeilut saavat toteuttamiseen enintään 10 000 euroa. Tämän vuoden kokeilukiihdyttämöissä kokeiluja on ollut 17 kaupungin eri toimialoilta. Mallin yksi hyödyistä onkin toimialarajat ylittävän yhteistyön mahdollistaminen.

Yritykset sparraavat kokeiluja

Yritykset sparraavat työntekijöitä kokeilun toteuttamisessa. Yrityksille ei makseta erillistä korvausta, mutta jos projektit etenevät niin mukana olleet yritykset ovat varteen otettavia kumppaneita. Yritykset kokevat hyötyvänsä kiihdyttämötoiminnasta julkishallinnon kanssa käydyn vuoropuhelun ja projektien tuoman näkyvyyden kautta, kertoo yksi tekijöistä Kokeilukiihdyttämön taustalla, ohjelmapäällikkö Ville Meloni Helsingin kaupungilta.

Kokeilukiihdyttämö tukee kokeilemisen matkaa

Helsingin kaupungilla ajatellaan, että innovaatiokulttuuri kukoistaa silloin, kun sekä luovuus että kuri ovat läsnä. Kokeilemisen matka on systemaattisesti aikataulutettu prosessi. Kokeilijoille on käytössä opas, joka kertoo, miten kokeillaan, mitä erityispiirteitä kokeiluun liittyy, miten julkinen hankinta toteutetaan ja miten eri toimijoita kutsutaan mukaan.

Kokeilijat kokoontuvat kuukausittain välitapaamisiin eli “katselmointeihin”, joissa tarkastellaan kokeilun välituloksia ja nostetaan esiin kokeilijoille yhteisiä haasteita. Lopuksi keräännytään lopputilaisuuteen juhlistamaan ja levittämään kokeilujen tuloksia laajemmalle.

Tuloksia ja vinkit muille organisaatioille

Olisiko Helsingin kaupungin mallista muille julkisen sektorin organisaatioille ratkaisuksi hyödyntää henkilöstön piilevää potentiaalia ja toisaalta kutsua mukaan yrityksiä yhteisten haasteiden ratkaisuun? Ville Meloni rohkaisee kaikkia organisaatioita pohtimaan millainen kokeileminen malli organisaatioon sopisi. Hänen mukaansa kokeilukiihdyttämön tulokset ovat olleet lupaavia.

 ”Kiihdyttämön selkeitä hyötyjä ovat olleet ajan varaaminen kehittämistoiminnalle, toimialojen välinen tiedonvaihto ja oppiminen sekä julkisten hankintojen kehittäminen. Lupaavia ratkaisumalleja on löytynyt esimerkiksi suurten palautemäärien analysointiin ja kaupungin palveluiden älykkäässä suosittelussa kaupunkilaisille. 

Nyt kokeillaan ja opitaan lisää, ja muistetaan myös nauttia matkasta”, Meloni lisää.Lue lisää Kokeilukiihdyttämöstä ja sen aikana kehitetyistä ratkaisuista: https://digi.hel.fi/projektit/helsinki-tekoaly-kokeilut/

Kuva: Helsingin kaupungin työntekijät workshopissa oppimassa tekoälystä. Katja Lairikko, Integrify Oy.