Kokeilutarinoita: purkujätteestä vaihtoehto betonille | Kokeilunpaikka.fi

Kokeilutarinoita: purkujätteestä vaihtoehto betonille

Rakennus- ja purkujätteen mineraalivillasta ekobetonia -kokeilu yhdisti tutkimusta käytännön tekemiseen

Ekobetoni-kokeilu on hyvä esimerkki siitä, kuinka kokeilukulttuuri auttaa viemään tutkimustuloksia käytäntöön. Tutkimusrahoitus ei sallinut käytännön kokeita, joten kokeilun paikan raha tuli tarpeeseen. Mineraalivillajäte on yksi suurimmista rakennus- ja purkuteollisuuden jätelajeista, jolle ei ole aiemmin ollut laajamittaista hyötykäyttöä. Esimerkiksi Oulussa mineraalivillajäte on suurin yksittäinen jätelaji, joka edelleen läjitetään. Mineraalivillajätteen saaminen takaisin materiaalikiertoon vähentäisi merkittävästi kaatopaikalle päätyvää rakennusjätettä.

Mineraalivillajätteestä on mahdollista valmistaa geopolymeerituotteita. Geopolymeerit ovat betonin ja keraamien kaltainen materiaali, jota voidaan valmistaa teollisuuden sivuvirroista ja jolla voidaan korvata perinteistä sementistä valmistettua betonia. Geopolymeerit ovat ympäristöystävällinen vaihtoehto tavalliselle betonille, koska geopolymeerien valmistus tuottaa jopa 80 prosenttia vähemmän hiilidioksidipäästöjä verrattuna sementistä valmistettuun betoniin. Geopolymeerien valmistuksesta aiheutuvat päästöt ovat pienet, koska raaka-aineena on paikallisia teollisuuden sivuvirtoja. Näin myös materiaalien kuljetuksesta aiheutuvat päästöt voidaan minimoida.

Mineraalivillajätteen hyödyntäminen geopolymeerien raaka-aineena konkretisoi kiertotaloutta käytännössä, sillä näin aiemmin kaatopaikalle päätynyt jäte voidaan hyödyntää uutena tuotteena, esimerkiksi pihakivinä tai pihakalusteina. Specialty Fibers Finland Oy:n, Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston yhteistyössä maalis-toukokuussa 2019 toteuttamassa kokeilussa keskeistä oli muun muassa selvittää, kuinka mineraalivillajäte kerätään ja erotellaan purkukohteista sekä prosessoidaan geopolymeerimateriaaliksi. Tärkeä havainto oli niin ikään se, ettei ristiriitaa lainsäädännön kanssa ole, kunhan ympäristölupa-asiat ovat kunnossa.

Mineraalivillajätteen hyödyntäminen geopolymeerien raaka-aineena edellyttää sen karkeaa erottelua muusta purkujätteestä, jauhamista, sekoittamista alkali-aktivaattorin kanssa, muottiin valamista sekä mahdollista geopolymeerin pinnan viimeistelyä. Geopolymeerin valmistuskustannukset ovat sementin hintaan verrattavissa (120€/t). Mineraalivillajätteen erottelu- ja kuljetuskustannukset voidaan hinnoitella rakennus- ja purku-urakoiden kilpailutukseen. Kustannukset riippuvat paljolti sijainnista, joten ne pitää määrittää tapauskohtaisesti. Merkittävin kysynnän määräävä tekijä on julkisten toimijoiden sekä yritysten omatoiminen kiinnostus vähähiilisiin ratkaisuihin ja kiertotalouden edistämiseen.

Kokeilun päätyttyä Keko geopolymeerit Oy on jatkanut geopolymeerituotteiden valmistusta käyttäen raaka-aineina mineraalivillajätettä sekä muita teollisuuden mineraalisia sivuvirtoja.