Kokeilutarinoita: Neuvontabotti opiskelijan tukena uudella paikkakunnalla | Kokeilunpaikka.fi

Kokeilutarinoita: Neuvontabotti opiskelijan tukena uudella paikkakunnalla

Opintojen aloittaminen ja muutto uudelle paikkakunnalle ovat isoja muutoksia nuorten elämässä. Osaamisbotti Oy:n digitaalinen ratkaisu tarjosi Tampereelle muuttavalle uudelle opiskelijalle neuvontaa vuorokauden ympäri jo ennen muuttoa ja opiskelujen aloittamista. Kokeilun jälkeen botti-neuvonta integroitiin osaksi Osaamisbotti Oy:n tuotetta.

Neuvontabotti hyödyntää tekoälyä kysymysten tulkitsemisessa ja sopivimpien vastausten hakemisessa. Oppilaitoksen tai kunnan henkilökunta voi palvelussa myös itse seurata, muokata, opettaa ja lisätä vastauksia niihin kysymyksiin, joihin neuvontabotilla ei vielä ole ollut vastausta. Tekoälykokeilu toteutettiin yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Opiskelijan Tampere ry:n kanssa, ja botti toimi yhdistyksen verkkosivuilla helmikuun 2019 loppuun saakka.
Opiskelijaa auttavaan keskustelubottiin oli kerätty tietokanta yleisimmistä kysymyksistä ja vastauksista. Mikäli tekoäly ei osannut vastata opiskelijan kysymykseen, se tarjosi mahdollisuuden lähettää kysymyksen ihmisen käsiteltäväksi. Kysymykset liittyivät esimerkiksi kaupungin palveluihin, oppilaitoksiin, harrastusmahdollisuuksiin tai paikallisiin tapahtumiin.

Kokelun aikana rakennettiin yli 100 aihetta käsittävä neuvontapankki alueellisista opiskelijapalveluista. Kokeilu jatkui osana kansallisen AuroraAI-tekoälyohjelman esiselvitystä ja kokemuksia hyödynnettiin esiselvityksen loppuraportissa.