Dumppaa diabetes!

Kokeilun paikka on palvelu, jossa me kaikki voimme ideoida ja kehittää yhteisiä kokeiluja sekä hakea niille rahoitusta. Kokeilun paikassa edetään ideasta / haasteesta kokeiluehdotukseen, mahdolliseen rahoitukseen ja toteutukseen asti.

Menu

Dumppaa diabetes!

6.5.2019 - 31.5.2019

Dumppaa diabetes!

Haemme innovatiivisia ja liiketoiminnallisia kokeiluita, jotka tähtäävät tyypin 2 diabetekseen ehkäisyyn pysyvien elintapamuutosten kautta.

Jaossa on 105 000 euroa, josta valittuja kokeiluja rahoitetaan 7 500 eurolla. Haku avoinna 6.5.-31.5.2019

RATKAISTAVA HAASTE

Tyypin 2 diabetes yleistyy nopeasti niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Arvion mukaan joka kolmannella suomalaisella aikuisella on korkea riski sairastua tyypin 2 diabetekseen. Riskitekijöitä on tunnistettu lukuisia, joista merkittävimpiä on ylipaino ja lihavuus. Yli puolet aikuisista on Suomessa ylipainoisia ja viidennes lihavia. Diabeteksen ilmaantumista edesauttavat ylipainon taustalla olevien vähäisen liikunnan ja epäterveellisen ruokavalion lisäksi tupakointi, univaje ja stressi. Riskiryhmässä ovat erityisesti yli 40-vuotiaat, mutta esiintyvyys kasvaa myös yhä nuoremmissa ikäryhmissä. Monet diabetekseen liittyvät ratkaisut keskittyvät diabeteksen hoitoon eivätkä tarjoa apua tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn.

Mitä pitäisi siis tehdä toisin? Rahoitamme ja tuemme nyt kokeiluita, jotka lähestyvät haastetta uudella tapaa etsien liiketoiminnallisia ratkaisuja sairastumisvaarassa olevien tunnistamiseen ja pitkäaikaisten elintapamuutosten tukemiseen ja tekemiseen. Kokonaisvaltaisten ratkaisujen saavuttamiseksi rohkaisemme myös yhteistyökokeiluihin niin julkisen sektorin kuin palveluntuottajien kesken. Haastamme mukaan esimerkiksi liikuntaa, ajanhallintaa, painonhallintaa, ilmastonmuutoksen torjuntaa ja sosiaalista tasa-arvoa edistävät tahot.

Valitut kokeilut saavat rahallisen tuen lisäksi sparrausta kokeiluun, mahdollisuuden osallistua Sitran järjestämiin Vaikuttavuuden Boot Camp -työpajoihin ja hakumahdollisuuden sen jatko-osiin sekä laajaan yhteiskehittämisfoorumiin, jossa kohtaavat niin yksityisen, julkisen kuin kolmannen sektorin toimijat. Suomeen on suunnitteilla SIB-hanke eli tulosperusteinen rahoitussopimus vauhdittamaan tyypin 2 ehkäisyä, mistä kokeilut voivat löytää itselleen myös kiinnostavan jatkopolun.

KENELLE?

Etsimme liiketoiminnallisia ratkaisuja, joten osallistua voivat Y-tunnukselliset toimijat esim. yritykset, järjestöt, oppilaitokset ja kunnat.

AIKATAULU

6.5.2019 Kokeiluhaku aukeaa

31.5.2019   Haku sulkeutuu

12.6.2019   Tulosten julkistus

19.6.2019   Aloitustilaisuus valituille (kannattaa laittaa päivä jo varmuuden vuoksi kalenteriin).

31.10.2019 Kokeilut valmiiksi

KOKEILUJEN ARVOINTIRAATI

Kokeiluehdotukset arvioi asiantuntijoista koostuva raati.

Raatiin kuuluvat:
Ira Alanko ja Johanna Kotipelto, VNK
Juuso Janhonen, Sitra
Janne Martikainen, Itä-Suomen yliopisto
Kenneth Salonius, Vertical

VALINTAPERUSTEET

Kokeiluja arvioidaan seuraavilla kriteereillä.

A) Uutuusarvo ja innovatiivisuus (1-5 pistettä)

Miten uusi ja erityinen kokeilun idea on?

Soveltaako kokeilu jotain ratkaisua kokonaan uudella tavalla?

B) Vaikutukset (1-5 pistettä)

Miten kokeilu vastaa haussa määriteltyihin haasteisiin? Mihin perustuu kokeilussa tavoiteltava elintapamuutoksen pysyvyys?

Kuinka hyvin kokeilu ottaa huomioon oppien jatkohyödyntämisen?

C) Toteuttamiskelpoisuus (1-5 pistettä)

Ovatko ratkaisun kannalta olennaiset organisaatiot ja tahot mukana toteutuksessa?

Millaisia resursseja (esim. työaika, osaaminen, muu rahoitus) kokeilulla on käytettävissään?

Onko kokeiluehdotus ja sen kustannukset avattu selkeästi ja realistisesti?

NÄIN OSALLISTUT

Osallistuminen kokeiluhakuun tapahtuu tällä sivustolla. Olet siis oikeassa paikassa! Jotta voit jättää kokeilun, aloita rekisteröitymällä tämän sivun ylälaidasta. Kokeiluun osallistumispainikkeen löydät muun muassa tämän sivun alareunasta.

Jättääksesi kokeilun sinun tulee käydä kaikki kokeilun vaiheet läpi. Kokeilun muotoilu etenee vastaamalla annettuihin kysymyksiin, helppoa! Lisää ohjeita kokeilun eri vaiheista kalvosarjasta ja sivuston ohjeista.

SOPIMUKSET JA TIEDON JULKISUUS

Kokeilujen tulokset ja opit raportoidaan avoimesti kokeilunpaikka.fi:ssä. Älä siis rakenna kokeiluasi liikesalaisuuksien ympärille.

Hankintasopimukset tehdään kahden viikon sisällä valittujen julkistamisesta. Korvaus maksetaan yhdessä erässä sopimuksen solmimisen jälkeen. Kokeilujen sopimuspohjaan voit tutustua täällä.

Kyse on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) annetun lain 9 §:n 1 momentin 13 kohdassa tarkoitetusta tutkimus- ja kehittämispalveluista. Kokeilua koskeva sopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hyödynnämme kokeilujen ja terveysalan asiantuntijoista koostuvaa raatia arvioimaan tulleet ehdotukset. Meillä on oikeus olla hankkimatta kokeiluja, mikäli emme saa kriteereitämme vastaavia ehdotuksia.

LISÄTIETOA JA APUA

Jos sormi menee suuhun, autamme sinua Kokeilevan Suomen Facebook-ryhmässä yhdessä muiden kokeilijoiden kanssa. Vastaamme kysymyksiin myös sähköpostilla.

Sara Lukkarinen,

sara.lukkarinen@motiva.fi

kokeilut@motiva.fi


Sähköpostiosoite tai käyttäjätunnus on väärin tai et ole vielä rekisteröitynyt. Toiminto epäonnistui.