Kokeilunpaikka.fi

Dumppaa diabetes!

Tyypin 2 diabetes yleistyy nopeasti niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Arvion mukaan joka kolmannella suomalaisella aikuisella on korkea riski sairastua tyypin 2 diabetekseen. Riskitekijöitä on tunnistettu lukuisia, joista merkittävimpiä on ylipaino ja lihavuus. Yli puolet aikuisista on Suomessa ylipainoisia ja viidennes lihavia. Diabeteksen ilmaantumista edesauttavat ylipainon taustalla olevien vähäisen liikunnan ja epäterveellisen ruokavalion lisäksi tupakointi, univaje ja stressi. Riskiryhmässä ovat erityisesti yli 40-vuotiaat, mutta esiintyvyys kasvaa myös yhä nuoremmissa ikäryhmissä. Monet diabetekseen liittyvät ratkaisut keskittyvät diabeteksen hoitoon eivätkä tarjoa apua tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn.

Mitä pitäisi siis tehdä toisin? Rahoitamme ja tuemme nyt kokeiluita, jotka lähestyvät haastetta uudella tapaa etsien liiketoiminnallisia ratkaisuja sairastumisvaarassa olevien tunnistamiseen ja pitkäaikaisten elintapamuutosten tukemiseen ja tekemiseen. Kokonaisvaltaisten ratkaisujen saavuttamiseksi rohkaisemme myös yhteistyökokeiluihin niin julkisen sektorin kuin palveluntuottajien kesken. Haastamme mukaan esimerkiksi liikuntaa, ajanhallintaa, painonhallintaa, ilmastonmuutoksen torjuntaa ja sosiaalista tasa-arvoa edistävät tahot.

Valitut kokeilut saavat rahallisen tuen lisäksi sparrausta kokeiluun, mahdollisuuden osallistua Sitran järjestämiin Vaikuttavuuden Boot Camp -työpajoihin ja hakumahdollisuuden sen jatko-osiin sekä laajaan yhteiskehittämisfoorumiin, jossa kohtaavat niin yksityisen, julkisen kuin kolmannen sektorin toimijat. Suomeen on suunnitteilla SIB-hanke eli tulosperusteinen rahoitussopimus vauhdittamaan tyypin 2 ehkäisyä, mistä kokeilut voivat löytää itselleen myös kiinnostavan jatkopolun.