Kiinnostuksen kohteet

Korkeakoulu
Teknologia
Kokeilut
Itsensä johtaminen
Aikuiskoulutus
Saavutettavuus
Osallisuus
Digisotetaidot

Tarja S Tolonen

Kehittämiskokeilut sotealalla ja opetuksessa. Blended learning & Blended socialwork
Ota yhteyttä