Marko Tolonen | Kokeilunpaikka.fi

Kiinnostuksen kohteet

Ammattikorkeakoulu
Kiertotalous
Terveys
Hävikki
Ilmastonmuutos

Marko Tolonen

Biotaloutta, Agrologi YAMK, työn ohessa opiskeleva rakennusinsinööri. Opinnäytetyönä rakennusjätteen lajittelu ja kierrätys sekä tavoite kierrättää 70 % jätteestä vuoteen 2020 mennessä.