Laura Höijer | Kokeilunpaikka.fi

Laura Höijer

Ympäristöhallinto innokkaasti kokeiluissa mukana. Oma rooli muun ohessa koordinoida tätä. Päähommana ympäristöministeriön tutkimusjohtajana toimiminen