Sari Arolaakso | Kokeilunpaikka.fi

Kiinnostuksen kohteet

Ikäihmiset
Liikunta
Teknologia
Rct
Kuntoutus
Robotiikka
Pelillisyys

Sari Arolaakso

Olen fysioterapian opettaja. Toimin tällä hetkellä geronomikoulutuksessa opettajana (Lapin AMK). Lisäksi olen mukana kehittämistyössä. Osaamiseni liittyy gerontologiseen kuntoutukseen ja geronteknologiaan.

Käyttäjän kokeilut