Marika Tomu Kaipainen | Kokeilunpaikka.fi

Marika Tomu Kaipainen

Olen helsinkiläinen kuvataiteilija ja valokuvaaja. Toimin käsite- ja yhteisötaiteilijana, taidepedagogina ja taideterapeuttina. Työskentelyni lähtökohdat ovat ihmisten ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa, taiteen ja tieteen vuoropuhelussa sekä situationistien perinteistä nousevissa ideoissa.
Ota yhteyttä