Kiinnostuksen kohteet

Hoiva
Ikäihmiset
Työhyvinvointi
Kokeilut
Osallisuus
Yhteisöllisyys
Yhteistyö
Palvelumuotoilu
Digisotetaidot
Hyvinvointi

Minna Sandström