Suvi Savolainen | Kokeilunpaikka.fi

Kiinnostuksen kohteet

Ikäihmiset
Kulttuuri
Kunta
Vammaiset
Liikunta
Luonto
Mielenterveys
Nuoret
Politiikka
Pääkaupunki
Tekoäly
Kiertotalous
Kaupunki
Teknologia
Resurssiviisaus
Kansantalous
Viestintä
Kokeilut
Elämänhallinta
Mydata (omadata)
Musiikki
Robotiikka
Iot (esineiden internet)
Rpa (ohjelmistorobotiikka)
Augmented reality
Virtual reality
Tampere
Palvelumuotoilu
Digikuntakokeilu
Demokratia
Maakunta
Asukastoiminta
Hyvinvointi

Suvi Savolainen

Teen digikuntakokeilua valtiovarainministeriössä. Olen kiinnostunut kaikista hyvistä ideoista ja kokeiluista, jotka liittyvät kuntien toimintatapojen kehittämiseen, demokratiaan ja digitalisaatioon.