Virve Hokkanen | Kokeilunpaikka.fi

Olen

Kiinnostuksen kohteet

Valtio
Kunta
Kaupunki
Osallisuus
Asuminen
Johtaminen
Luonto
Sosiaalinen kestävyys
Kunnat
Kestävät elämäntavat
Kestävä kehitys
Kaupunkiviljely

Virve Hokkanen

Työskentelen ohjelmapäällikkönä ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelmassa www.kestavakaupunki.fi. Kiinnostuksen kohteina mm. kaupungit, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys, kokeilut, innovaatiotoiminta.
Ota yhteyttä