Kiinnostuksen kohteet

Kaupunki
Liiketoimintamallit
Kokeilut
Asuminen

Virve Hokkanen