Ville Viitasaari | Kokeilunpaikka.fi

Kiinnostuksen kohteet

Tasa-arvo
Työ
Valtio
Liikenne
Liikunta
Luonto
Politiikka
Tekoäly
Kiertotalous
Teknologia
Resurssiviisaus
Blockchain
Kansantalous
Kokeilut
Pelillisyys
Mydata (omadata)
Open data
Robotiikka
Yhteisöllisyys
3d-tulostus
Iot (esineiden internet)
Rpa (ohjelmistorobotiikka)
Open source softat
Drones (nelikopterit)
Demokratia
Alustatalous

Ville Viitasaari

Innokas autoharrastaja ja teknologiaoptimisti.
Ota yhteyttä

Käyttäjän kokeilut