Tarja Vuorinen | Kokeilunpaikka.fi

Kiinnostuksen kohteet

Työ
Kulttuuri
Kunta
Tekoäly
Kaupunki
Teknologia
Blockchain
Liiketoimintamallit
Kokeilut
Itsensä johtaminen
Yhteisö
Sisällöntuotanto
Mydata (omadata)
Open data
Toimintamalli
Osallisuus
Yhteistyö
3d-tulostus
Iot (esineiden internet)
Rpa (ohjelmistorobotiikka)
Open source softat
Augmented reality
Virtual reality
Drones (nelikopterit)
Digikuntakokeilu
Saavutettavuus
Robotiikka
Yhteisöllisyys
Palvelumuotoilu
Pelillisyys
Johtaminen
Viestintä
Oppiminen
Tasa-arvo
Automaatio
Api -talous
Alustatalous

Tarja Vuorinen

Muuttuvassa maailmassa tarvitaan uudenlaista ajattelua, kehittyvää teknologiaa, uusia toimintatapoja, ja myös uusia rakenteita. Muutosta edistetään ennakoivalla ja innovatiivisella ajattelulla ihmisiä liikaa särömättä. Palveluiden kehittämisen on ehdottomasti tähdättävä hyvinvoinnin lisäämiseen.
Ota yhteyttä