Tarja Vuorinen | Kokeilunpaikka.fi

Kiinnostuksen kohteet

Tasa-arvo
Työ
Kulttuuri
Kunta
Oppiminen
Tekoäly
Kaupunki
Teknologia
Blockchain
Liiketoimintamallit
Viestintä
Kokeilut
Johtaminen
Itsensä johtaminen
Pelillisyys
Yhteisö
Sisällöntuotanto
Mydata (omadata)
Open data
Saavutettavuus
Robotiikka
Toimintamalli
Osallisuus
Yhteisöllisyys
Yhteistyö
3d-tulostus
Iot (esineiden internet)
Rpa (ohjelmistorobotiikka)
Open source softat
Augmented reality
Virtual reality
Drones (nelikopterit)
Palvelumuotoilu
Digikuntakokeilu
Automaatio
Api -talous
Alustatalous

Tarja Vuorinen

Muuttuvassa maailmassa tarvitaan uudenlaista ajattelua, kehittyvää teknologiaa, uusia toimintatapoja, ja myös uusia rakenteita. Muutosta edistetään ennakoivalla ja innovatiivisella ajattelulla ihmisiä liikaa särömättä. Palveluiden kehittämisen on ehdottomasti tähdättävä hyvinvoinnin lisäämiseen.
Ota yhteyttä