Tuuli Vilhunen | Kokeilunpaikka.fi

Olen

Kiinnostuksen kohteet

Ympäristö
Kaupunki
Syrjäytyminen
Hävikki
Osallisuus
Hyvinvointi
Kestävä kehitys

Mitä etsit Kokeilun paikasta?

Rahoitusta

Haluatko tarjota muille jotakin seuraavista?

Voin liittyä tiimiin
Ideointiapua

Tuuli Vilhunen

Olen sosiologi, joka työskentee parhaillaan Kuntoutussäätiössä aluetyön koordinaattorina ja tutkijana. Osaamisaluettani ovat ihmisten toimintakyvyn ja osallisuuden tutkimus, maahanmuutto sekä ympäristö- ja kaupunkisosiologia. Olen kiinnostunut laaja-alaisesti ihmisten hyvinvoinnista, ympäristöasenteista, oikeudenmukaisuuden kokemuksista, asukasosallisuudesta ja kaupunkien kehittämisestä kestävän kehityksen eri ulottuvuudet huomioiden. Työssäni toteutan tutkimuksen lisäksi monipuolista viestintää ja edistän asukkaiden osallisuutta.

Käyttäjän kokeilut