Tuuli Vilhunen | Kokeilunpaikka.fi

Olen

Kiinnostuksen kohteet

Ympäristö
Kaupunki
Syrjäytyminen
Hävikki
Osallisuus
Kestävä kehitys
Hyvinvointi

Mitä etsit Kokeilun paikasta?

Rahoitusta

Haluatko tarjota muille jotakin seuraavista?

Voin liittyä tiimiin
Ideointiapua

Tuuli Vilhunen

Olen sosiologi, joka työskentee parhaillaan Kuntoutussäätiössä aluetyön koordinaattorina ja kuntoutuksen tutkijana. Osaamisaluettani ovat ihmisten toimintakyvyn ja osallisuuden tutkimus sekä ympäristö- ja kaupunkisosiologia. Olen kiinnostunut laaja-alaisesti ihmisten hyvinvoinnista, ympäristöasenteista, oikeudenmukaisuuden kokemuksista, asukasosallisuudesta ja kaupunkien kehittämisestä kestävän kehityksen eri ulottuvuudet huomioiden. Työssäni toteutan tutkimuksen lisäksi monipuolista viestintää ja edistän asukkaiden osallisuutta erilaisia sosiaalisia alustoja hyödyntäen.

Käyttäjän kokeilut