Olen

Kiinnostuksen kohteet

Ympäristö
Kaupunki
Syrjäytyminen
Hävikki
Osallisuus
Kestävä kehitys
Hyvinvointi

Mitä etsit Kokeilun paikasta?

Rahoitusta

Tuuli Vilhunen

Olen sosiologi, joka työskentee parhaillaan Kuntoutussäätiössä aluetyönkoordinaattorina ja kuntoutuksen tutkijana. Osaamisaluettani ovat ihmisten toimintakyvyn ja osallisuuden tutkimus sekä ympäristö- ja kaupunkisosiologia. Olen kiinnostunut laaja-alaisesti ihmisten hyvinvoinnista, asuinpaikkojen ympäristöasenteista, oikeudenmukaisuuden kokemuksista, asukasosallisuudesta ja kaupunkien kehittämisestä kestävän kehityksen eri ulottuvuudet huomioiden. Työssäni toteutan tutkimuksen lisäksi monipuolista viestintää ja edistän asukkaiden osallisuutta erilaisia sosiaalisia alustoja hyödyntäen.

Käyttäjän kokeilut