Ville Karinen | Kokeilunpaikka.fi

Olen

Kiinnostuksen kohteet

Esteettömyys
Ikäihmiset
Ympäristö
Kiertotalous
Terveys
Sosiaali- ja terveydenhuolto
Hävikki
Mydata (omadata)
3d-tulostus
Iot (esineiden internet)
Arjenhallinta
Asukastoiminta
Kotouttaminen
Api -talous
Hackforsociety
Ruokatuotanto
Jätteen määrän vähentäminen
Asennevaikuttaminen
Diabetes
Ylijäämäruoka
Kierrätys
Avoin data
Hiilijalanjälki

Mitä etsit Kokeilun paikasta?

Rahoitusta

Ville Karinen

Ota yhteyttä

Käyttäjän kokeilut