Kirsi Saari | Kokeilunpaikka.fi

Olen

Kiinnostuksen kohteet

Kylä
Ympäristö
Ilmasto
Kiertotalous
Maaseutu
Terveys
Varhaiskasvatus
Koulu
Hävikki
Hyväntekeväisyys
Kokeilut
Aikuiskoulutus
Osallisuus
Viranomaisyhteistyö
Lähiruoka
Vapaaehtoistoiminta
Viestintä
Luonto
Resurssiviisaus
Ilmastonmuutos
Metsä
Omavaraisuus
Ruokatuotanto
Hiilensidonta
Jätteen määrän vähentäminen
Asennevaikuttaminen
Materiaalijalanjälki
Jalanjälkilaskurit
Kestävät elämäntavat
Elämäntavat
Kestävä kehitys
Kierrätys
Hiilijalanjälki

Kirsi Saari

Ota yhteyttä