Mervi Heinonen | Kokeilunpaikka.fi

Olen

Kiinnostuksen kohteet

Kunta
Tekoäly
Kiertotalous
Julkishallinto
Digitalisaatio
Lähiruoka
Saavutettavuus
Ruoka
Ruokatuotanto
Jätteen määrän vähentäminen
Materiaalijalanjälki
Jalanjälkilaskurit
Ylijäämäruoka
ruokapalvelu
Paikallisuus
Kunnat
Kestävä kehitys
Muovi
Ilmastolaki
Hiilijalanjälki

Mitä etsit Kokeilun paikasta?

Ideointiapua

Haluatko tarjota muille jotakin seuraavista?

Voin liittyä tiimiin

Mervi Heinonen