Antti Helske | Kokeilunpaikka.fi

Olen

Kiinnostuksen kohteet

Ruoka
Liikenne
Luonto
Kiertotalous
Maaseutu
Hävikki
Resurssiviisaus
Kokeilut
Grafiikka
Muotoilu
Asuminen
Lähiruoka
Perustulo
Metsä
Kaupunkiviljely
Omavaraisuus
Ruokatuotanto
Hiilensidonta
Kierrätys
Jätteen määrän vähentäminen
Kestävä kehitys
Kestävät elämäntavat
Materiaalijalanjälki
Jalanjälkilaskurit
Yhteiskäyttöautot
Kimppakyyti
Uusiutuva energia
Ylijäämäruoka
Matalatekniikka

Haluatko tarjota muille jotakin seuraavista?

Ideointiapua

Antti Helske

Koen olevani ideanikkari. Mietin, rakennan ja kokeilen erilaisia matalateknisiä ja toiminnallisia ratkaisuja, joiden avulla voitaisiin tehdä tarpeelliset asiat vähemmällä tuhlaamisella tai käyttämällä jotain, mitä ei ole vielä osattu hyödyntää. Pidän Habilis-ideablogia: habilissite.wordpress.com