Mia Hassinen | Kokeilunpaikka.fi

Olen

Kiinnostuksen kohteet

Ruoka
Digitalisaatio
Hävikki
Johtaminen
Robotiikka
Lähiruoka
Palvelumuotoilu
Hr
Hiilijalanjälki
Ruokatuotanto
Kestävä kehitys
Ylijäämäruoka
ruokapalvelu
Osallistaminen

Mia Hassinen

palvelujohtaja, Mikkelin ruoka- ja puhtauspalvelut

Käyttäjän kokeilut