Piia Nurkka | Kokeilunpaikka.fi

Kiinnostuksen kohteet

Kulttuuri
Kunta
Kokeilut
Osallisuus
Asukastoiminta
Saavutettavuus
Yhteisöllisyys
Palvelumuotoilu

Piia Nurkka