Topi Suomalainen | Kokeilunpaikka.fi

Kiinnostuksen kohteet

Kunta
Pelillisyys
Saavutettavuus
Robotiikka
Osallisuus
Virtual reality
Digikuntakokeilu

Topi Suomalainen

Paikkatiedosta ja tulevaisuuden kaupunkiympäristöstä kiinnostunut työmatkapyöräilijä.