Topi Suomalainen | Kokeilunpaikka.fi

Kiinnostuksen kohteet

Kunta
Osallisuus
Virtual reality
Digikuntakokeilu
Saavutettavuus
Robotiikka
Pelillisyys

Topi Suomalainen

Paikkatiedosta ja tulevaisuuden kaupunkiympäristöstä kiinnostunut työmatkapyöräilijä.