Sari Kantonen | Kokeilunpaikka.fi

Kiinnostuksen kohteet

Luonto
Johtaminen
Yhteisöllisyys
Viranomaisyhteistyö
Digikuntakokeilu
Hyvinvointi

Sari Kantonen