Helena Lehti | Kokeilunpaikka.fi

Kiinnostuksen kohteet

Aikuiset
Korkeakoulu
Kunta
Vapaa-aika
Nuoret
Kaupunki
Yliopisto
Hyväntekeväisyys
Kokeilut
Yhteisö
Osallisuus
Yhteistyö
Saavutettavuus
Yhteisöllisyys
Yksinäisyys
Vapaaehtoistoiminta
Kotouttaminen
Oppiminen

Helena Lehti

Toimin projektikoordinaattorina Student Expertise Associationilla. Haluan motivoida opiskelijoita vapaaehtoistyöhön! Vapaaehtoistyö lisää hyvinvointia, ja sillä on monta hyötyä niin opiskelijalle, kuin vapaaehtoistyön kohteelle, ja yhteiskunnalle.
Ota yhteyttä

Käyttäjän kokeilut