Tiina Kuopanportti | Kokeilunpaikka.fi

Kiinnostuksen kohteet

Aikuiset
Hoiva
Ikäihmiset
Naiset
Omaishoito
Teknologia
Vapaaehtoistoiminta
Kokeilut
Elämänhallinta
Yhteisö
Saavutettavuus
Yhteisöllisyys
Yhteistyö
Viranomaisyhteistyö
Arjenhallinta
Hyvinvointi

Tiina Kuopanportti

SOTE-alan ammattilainen ja oikeudellisen ennakoinnin asiantuntija. Ikääntyvien inspiroima kehittäjä.

Käyttäjän kokeilut