Tiina Kuopanportti | Kokeilunpaikka.fi

Kiinnostuksen kohteet

Aikuiset
Hoiva
Ikäihmiset
Naiset
Omaishoito
Teknologia
Kokeilut
Elämänhallinta
Yhteisö
Yhteistyö
Viranomaisyhteistyö
Arjenhallinta
Saavutettavuus
Yhteisöllisyys
Vapaaehtoistoiminta
Hyvinvointi

Tiina Kuopanportti

SOTE-alan ammattilainen ja oikeudellisen ennakoinnin asiantuntija. Ikääntyvien inspiroima kehittäjä.

Käyttäjän kokeilut