Kirsi Alastalo | Kokeilunpaikka.fi

Kiinnostuksen kohteet

Aikuiset
Ammattikorkeakoulu
Esteettömyys
Ikäihmiset
Kulttuuri
Mielenterveys
Kerhotoiminta
Sisällöntuotanto
Pelillisyys
Yksinäisyys
Vapaaehtoistoiminta
Taide
Viestintä

Kirsi Alastalo

RyhmäRenki, geronomi, graafinen suunnittelija, vapaaehtoistyöntekijä
Ota yhteyttä

Käyttäjän kokeilut