Hanna Piironen | Kokeilunpaikka.fi

Kiinnostuksen kohteet

Ikäihmiset
Työ
Työssäkäyvät
Työttömät
Kunta
Omaishoito
Oppiminen
Resurssiviisaus
Elämänhallinta
Johtaminen
Työllisyydenhoito
Osallisuus
Palvelumuotoilu
Digikuntakokeilu
Toimeentulo
Arjenhallinta
Hyvinvointi

Hanna Piironen

Käyttäjän kokeilut