Kaisa Pyhälä | Kokeilunpaikka.fi

Kiinnostuksen kohteet

Korkeakoulu
Kulttuuri
Kunta
Kylä
Liikunta
Naiset
Nuoret
Kaupunki
Aikuiskoulutus
Asukastoiminta
Palvelumuotoilu
Vapaaehtoistoiminta
Kotouttaminen

Kaisa Pyhälä