Emilia Tuominen | Kokeilunpaikka.fi

Kiinnostuksen kohteet

Tekoäly
Kiertotalous
Kaupunki
Teknologia
Liiketoimintamallit
Toimitilat
Kokeilut
Yhteisö
Sisällöntuotanto
Mydata (omadata)
Open data
Osallisuus
Yhteistyö
Asukastoiminta
Saavutettavuus
Robotiikka
Yhteisöllisyys
Demokratia
Osaaminen
Vapaaehtoistoiminta
Resurssiviisaus
Kansantalous
Oppiminen
Tasa-arvo
Automaatio
Alustatalous

Emilia Tuominen

Ota yhteyttä