Ulla Broms | Kokeilunpaikka.fi

Ulla Broms

Digiloikkaavat vanhukset avaavat digitaalisia ikkunoita. Olen toimitusjohtaja ja mahdollistan vanhusten Hyvää Elämää Foibekartanossa. Kansanterveystieteen dosenttina ja fysioterapeuttina asemoin vanhuuden sairauden sijaan arvokkaaksi elämänvaiheeksi, jossa vanhuksella on oikeus olla näkyvä.