Salka Orivuori | Kokeilunpaikka.fi

Kiinnostuksen kohteet

Kulttuuri
Kunta
Kylä
Liikunta
Tekoäly
Kiertotalous
Osallisuus
Yhteistyö
Digikuntakokeilu
Maakunta
Perustulo
Musiikki
Saavutettavuus
Robotiikka
Yhteisöllisyys
Palvelumuotoilu
Demokratia
Taide
Politiikka
Johtaminen
Luonto
Resurssiviisaus
Ilmastonmuutos
Oppiminen
Tasa-arvo
Liikenne
Lapset

Salka Orivuori

Työskentelen kuntien ja alueiden resurssiviisauden ja kestävän kehityksen parissa.