Kiinnostuksen kohteet

Ilmastonmuutos
Kulttuuri
Kunta
Kylä
Liikenne
Kaupunki
Resurssiviisaus
Viestintä
Kokeilut
Saavutettavuus
Hyvinvointi

Sara Lukkarinen

Mukana Kokeilun paikkaa kehittämässä.