Siskot ja Simot ry | Kokeilunpaikka.fi

Siskot ja Simot ry

Siskot ja Simot on luovan välittämisen yhteisö, joka edistää tavallisen ihmisen taidoin tehtävää, matalan kynnyksen vapaaehtoistoimintaa. Järjestämiemme Välittämisen keikkojen kautta pyrimme mobilisoimaan kansalaisia välittämään lähimmäisistään, kohtaamaan heitä ja tuottamaan hyvää mieltä.

Käyttäjän kokeilut