2 tyypin diabeteksen elintapahoidon verkkokoulutus terveydenhuoltoalan ammattilaisille | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

Diabetes

1684 katselukertaa

Kokeilu on luotu 31.05.2019

Trainer4You

2 tyypin diabeteksen elintapahoidon verkkokoulutus terveydenhuoltoalan ammattilaisille

Tyypin 2 diabetes on usean eri sairauden kokonaisuus, joka vaatii laaja-alaista hoitoa. Diabeetikko tarvitsee lääketieteellisen hoidon lisäksi säännöllistä tukea ja ohjausta kohti pysyviä elintapamuutoksia.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Tyypin 2 diabetes on globaali uhka, jota sairastaa monta sataa miljoonaa ihmistä ympäri maailman. Tyypin 2 diabetes laskee elämänlaatua ja johtaa komplikaatioihin ja ennenaikaiseen kuolemaan. Diabeteksen aiheuttamat kustannukset yhteiskunnalle ovat kestämättömät. Kyseessä on kuitenkin elintapasairaus, joka on sekä ennaltaehkäistävissä ja että peruutettavissa oikealla hoitoyhdistelmällä. Tyypin 2 diabetes on usean eri sairauden kokonaisuus, joka vaatii laaja-alaista hoitoa. Parhaaseen hoitotulokseen päästään, kun terveydenhuollon eri ammattilaiset tekevät yhteistyötä ja hoitoa voidaan räätälöidä yksilöllisesti. Diabeetikko tarvitsee lääketieteellisen hoidon lisäksi säännöllistä tukea ja ohjausta kohti pysyviä elintapamuutoksia. Elintapamuutos pitää sisällään muutoksia niin liikunta kuin ravitsemustottumuksissa, mutta myös unenlaadun parantamisessa, motivaation parantamisessa ja psyykkisissä valmiuksissa kuten arvo- ja valintatottumuksissa. Terveydenhuoltoalan ammattilaisten osaaminen elintapahoidon osalta on usein puutteellista. Verkkokoulutuksemme avulla terveydenhuoltoalan pohjakoulutuksen omaavat ammattilaiset pystyvät aloittamaan elintapahoidon toteuttamisen sopivien asiakasryhmien parissa välittömästi. Jotta jatkuvasti kasvavaan ongelmaan voidaan vastata riittävällä volyymilla, tulee elintapahoidon osaamisen jalkautua ketterästi ja skaalautuvasti sitä toteuttaville tahoille, ja tässä hyvälaatuinen verkkokoulutus on paras vaihtoehto. Kokeilun myötä on mahdollista kartoittaa terveydenhuoltoalalle kohdennetun verkkokoulutuksen liiketoimintapotentiaalia sekä sen jatkokehitysmahdollisuuksia. Jatkokehitysmahdollisuuksia on esimerkiksi elintapahoidon kannattavuuden seuraaminen ja elitapahoidolla saavutettavien tulosten mittaamis ja raportointikäytäntöjen luominen. Myös kansainväliset markkinat ovat erittäin kiinnostavat.

Miten kokeilu toteutetaan?

Tyypin 2 diabetes voidaan nähdä tilana, joka johtaa moniin eri liitännäissairauksiin, jotka puolestaan romahduttavat elämänlaatua ja laskevat elinikää. Kaikki liitännäissairaudet ovat ennaltaehkäistävissä, mutta niitä ei voida enää peruuttaa. Tämän vuoksi elintapamuutoksiin on tartuttava heti, kun tyypin 2 diabetes diagnosoidaan. Tyypin 2 diabetes diagnosoidaan usein 3-5 vuotta myöhässä ja moni liitännäissairaus on jo alkanut kehittymään. Pysyvien elintapamuutoksien avulla liitännäissairauksien eteneminen voidaan kuitenkin pysäyttää. Myös jo olemassaolevia liitännäissairauksia voidaan onnistua lieventämään säännöllisellä liikunnan harrastamisella ja ruokavaliomuutoksilla. Ennaltaehkäisemällä liitännäissairauksia parannetaan diabeetikon elämänlaatua ja pidennetään elinikää. Toteuttamalla motivoivaa ja tuloksekasta elintapaneuvontaa osana terveydenhuoltoa mahdollisimman varhaisessa vaiheissa voidaan päästä erittäin hyviin hoitotuloksiin. Projektissa halutaan kokeilla, kokevatko terveydenhuollon ammattilaiset ja koulutukseen osallistuneet henkilöt saavansa koulutuksesta riittävästi työkaluja tuloksekkaaseen elintapahoidon antamiseen. Verkkokoulutuksen rakentaminen voidaan aloittaa heti. Kuvausjärjestelyt, materiaalin editointi, opiskelumateriaalin rakentaminen ja kurssin rakentaminen vie kokemuksemme mukaan reilun kuukauden. Verkkokoulutus olisi käytössä ja markkinoitavissa elokuussa 2019.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa liikunta- ja hyvinvointialan koulutusyritys Trainer4You Oy yhteistyössä tyypin 2 diabeteksen elintapahoitoon erikoistuneen lääkäri Jakob Valdman (LL) kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Projektin rahoituksesta 3500 euroa suunnataan verkkokoulutuksen videomateriaalien kuvaamiseen ja editointiin. 1500 euroa suunnataan verkkokoulutuksen opetusmateriaalin, mm. e-kirjan taittotyöhön ja markkinointimateriaalien graafiseen työhön. Nämä työt toteutetaan alihankintaperusteisesti. 1500 euroa suunnataan verkkokoulutus projektin hallintaan, toteutukseen ja markkinoinnin toteuttamiseen suunnitellulle kohdeasiakaskunnalle. Projekti ei saa muuta rahoitusta.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kokeilussa yhdistyy Trainer4Youn kokemus erilaisten koulutuksien tuotteistamisesta ja liiketoimintaosaamisesta Jakob Valdman tyypin 2 diabesta sairastavien henkilöiden lääketieteelliseen hoidon ja elintapahoidon yhdistämisen osaamiseen.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Osallistujista jokainen kertoi antamassaan palautteessaan saaneensa koulutuksesta hyviä työkaluja elintapavalmennukseen! 30 pilottiin osallistunutta henkilöä antoivat koulutukselle arvosanan neljä tai viisi asteikolla yhdestä viiteen.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Ensimmäinen oppimme liittyy verkkokoulutuksen jakeluun ja markkinointiin: Mikäli työnantaja suhtautuu kouluttautumiseen siten, että opiskelua ei tueta mahdollistamalla siihen työajan budjetointia, koettiin tässä pilottiryhmässä opiskeluun käytettävä aika hankaloittavaksi asiaksi. Tästä opimme sen, että tarvitsemme hyviä perusteluja esitettäväksi, miksi verkkokouluttautumiseen kannattaa budjetoida aikaa. Toinen oppimme liittyy asiakastyöhän. Elintapavalmentamisen tai elintapahoidon merkitys asiakastyössä tunnistetaan, mutta sen toteuttaminen koetaan aikaresurssien puitteissa hankalaksi. Saimme muutamia kommentteja osallistujilta siitä, että heidän vastaanotto -tyyppinen työnsä ei tue elintapavalmennuksen toteuttamista ja heillä ei välttämättä ole riittävästi aikaa vastaanotolla tehdä valmennukseen oleellisesti liittyvää viestintää ja seurantaa asiakkaiden parissa.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Jatkamme saamamme palautteen pohjalta verkkokoulutuksen kehittämistä ja käytämme nyt saatua palautetta niiltä osin kuin se on mahdollista koulutuksen markkinoinnissa. Verkkokoulutus on nyt yleisesti hankittavissa verkkosivujemme kautta. Kontaktoimme suoraan mahdollisia asiakasorganisaatioita koulutuksemme hyödyntämisestä ja tarjoamme mielellämme koulutuksen demokäyttöä hankintapäätöksen tueksi.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

12.11.2019

22.10.2019 Kuulumisia edistymisestä


Ensimmäiset palautteet pilottikäyttäjiltä on kerätty ja alun perusteella koulutuksen sisältö on saanut hyvää palautetta. Jatkossa tulemme varmastikin kiinnittämään huomiota enemmän kurssin käytettävyyteen ja oppimiskokemuksen sujuvuuteen. Koulutukseen kuuluu myös materiaalipankki, jota osallistuja voi käyttää ilman rajoituksia elintapavalmennuksen tukena.23.9.2019 Kuulumisia edistymisestä


Syyskuun aikana olemme aloittaneet "demokäyttäjille" koulutuksen tarjoamisen. Pienistä teknisistä murheista huolimatta homma on lähtenyt hyvin käyntiin ja palautetta on alkanut kertyä.


Olemme markkinoineet demokäyttäjille mahdollisuutta osallistua online-koulutukseen veloituksetta sitä vastaan, että he vastaavat koulutuksen läpikäytytään palautekyselyymme sekä antavat kurssista myös mahdollisen avoimen kehittämispalautteen, jota voimme hyödyntää niin koulutuksen kuin oppimisalustan kehittämisessä kuin myös jatkomarkkinoinnissa.


Tällä hetkellä olemme lähestyneet suoraan eri organisaatioita ja markkinoineet tätä mahdollisuutta, mutta minulle voi myös lähettää viestiä osoitteeseen teemu.karjaluoto@trainer4you.fi jos olet kiinnostunut koulutuksen demokäyttämisestä.


21.8.2019 Kuulumisia kokeilun edistymisestä


Kesän käsikirjoitus ja kuvaussessioiden jälkeen sekä lyhyen kesälomailun jälkeen on elokuu täyttynyt videoiden editoinnilla ja koulutuksen runko on nyt valmis. Seuraavaksi alkaa markkinointi kohdeyleisölle ja koekäyttäjäryhmän rekrytointi sekä viilauksien tekeminen kurssin sisältöön ja toiminnallisuuteen. 


Alla koulutuksen esittelyvideo ja muutama kuva sisällöstä.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit