2-tyypin diabeteksen ennaltaehkäisy nuorilta nuorille Jyväskylässä | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

NuoretTerveysHyväntekeväisyysElämänhallintaRuokaDiabetes

791 katselukertaa

Kokeilu on luotu 22.05.2019

LC Jyväskylä Cygnaeus

2-tyypin diabeteksen ennaltaehkäisy nuorilta nuorille Jyväskylässä

Kokeilussa keskitytään nuoriin aikuisiin. Kohderyhmä on itse ideoimassa ratkaisuja ongelmaan ja näin ongelman ratkaisussa hyödynnetään nuorten itse tuottamia ja suosimia ratkaisuja

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy perustuu tietoisuuden lisääntymiseen ja terveellisten elämäntapojen omaksumiseen riittävän varhain. Terveelliset elämäntavat omaksutaan nuorella iällä. Tällä hetkellä tyypin 2 diabetes -tietous ja tiedottaminen ei ehkä kosketa eikä tavoita nuoria aikuisia. Ongelma voidaan ratkaista sillä, että nuoret aikuiset itse ideoivat ja toteuttavat innovatiivisia ideoita kohderyhmän saavuttamiseksi. Kokeilusta halutaan oppia, miten saavutetaan nuoret aikuiset heidän omilla välineillään, tavoillaan ja verkostoillaan ja minkälaisia keinoja nuorilla aikuisilla on 2-tyypin diabeteksen tietoisuuden lisäämisessä ja terveellisten elintapojen omaksumisessa.

Miten kokeilu toteutetaan?

LC Cygnaeus, JAMK sekä K-S diabetesyhdistys tukevat Jyväskylän ammattikorkeakoulun nuoria aikuisia opiskelijoita innovatiisiin ratkaisuihin 2-tyypin diabeteksen ennaltaehkäisyssä heidän omalle ikäryhmälleen. Yhteistyöprojektin pilottivaiheessa Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoita on mukana suunnittelemassa ja tekemässä erilaisia innovatiivisia interventioita. Opiskelijoiden mukanaolo takaa osaltaan sitä, että interventiot ja kehitettävät menetelmät vastaavat tämän päivän nuorten aikuisten tarpeisiin. Lisäksi erilaiset osallistavat menetelmät että tiedotuskanavat tavoittavat heidät. Tämä mahdollistetaan erilaisina oppimistehtävä- ja opinnäytetöinä. Opiskelijoiden mukana olo on jo sinällään interventio ja lisää heidän tietoisuuttaan tyypin 2 diabeteksesta, riskitekijöistä ja elintapojen tärkeydestä. Opiskelijoiden Innovatiiviset ideat 2-tyypin diabeteksen ennaltaehkäisyssä ja tietoisuuden lisämisessa toteutuvat opinnäytetöinä eri opintoaloilla (esim. terveys, teknologia, liiketoiminta, ravitsemus...), oppimistehtävinä, nuorille aikuisille suunnattuna luentosarjana, jossa nuoret terveysalan opiskelijat ovat toimijoina muun muassa mittaamassa verensokeria, kehon koostumusta ja verenpainetta. Jamkissa toteutettujen innovaatioviikkojen tuloksena tuli lukuisia ratkaisuja nuorten herättämiseksi tyypin 2 diabetekseen. Näitä tullaan jatkojalostamaan ja kehittämään edelleen. Muutamina esimerkkeinä syksyllä 2019 järjestetään nimi- ja logokilpailu JAMK:n opiskelijoille, somekanavia hyödynnetään mahdollisimman paljon esimerkkinä videoblogi, johon opiskelijat tuottavat lyhyitä videoita aihe-alueeseen liittyen (kuten terveellinen smoothie, hammaspesujumppa tms). Lisäksi haastetaan paikallisia yrityksiä kohdentamaan nuorille aikuisille terveellisiä tuotteita esimerkiksi alennuskampanjoinnilla, joka liitetään 2-tyypin diabetekseen. Kokeilu on alkanut syksyllä 2018 ja se huipentuu 14.11.2020 Jyväskylän Paviljongissa kansainvälisenä diabetespäivänä, jossa pidetään tiedotustilaisuus ja esitellään nuorten aikuisten tuottamia ja toteuttamia konkreettisia 2-tyypin diabeteksen ennaltaehkäisyn keinoja. Tilaisuudessa esitellään diabetestapahtumien ja opinnäytetöiden tuloksia.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Yhteistyössä LC Jyväskylä/Cygnaeus, JAMK sekä K-S diabetesyhdistys. Mukana on myös opiskelijoita Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

LC Cygnaeus on kerännyt omarahoitusosuutta jo vuonna 2018 keskisuomalaisten yritysten tukeman hyväntekeväisyyskonsertin kautta. Konsertin tuotto on määritelty käytettäväksi nuorten aikuisten diabeteksen ennaltaehkäisyyn. Kokeilun budjetti/talousarvio on täsmentymässä, mutta ei ole vielä valmis. Ja lisärahoitusta tarvitaan, jotta suunniteltuja kokeiluja voidaan käytännössä jatkaa ja toteuttaa. Tiedotukseen ja markkinointiin 3000 €, kotisivut ja facebook-sivut 1500 €, tapahtuma- ja luentotilaisuuksien kulut 2000 €, materiaalikustannukset 1000€.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimillä on osaamista tyypin 2 diabeteksesta. Lisäksi osaamista löytyy verkosto-, liiketoiminnan ja markkinoinnin osalta. Opettajan resurssi on käytettävissä aiheeseen liittyvien opinnäytetöiden sekä muiden tehtävien ohjausten kautta. Opiskelijoiden resurssia hyödynnetään opinnäytetöinä ja oppimistehtävinä. LC Cygnaeus toimii vapaaehtoisvoimin.