21UNI - Disruption Camp | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

AmmattikorkeakouluKorkeakouluOppiminen

599 katselukertaa

Kokeilu on luotu 24.08.2018

Cursor Oy

21UNI - Disruption Camp

Kokeilulla suunnitellaan, tuotteistetaan ja toteutetaan kokeilu "21 UNI" luomalla uudenlainen koulutuskonsepti ja sisältöjä, jotka voidaan skaalata osaksi Kotkaan rakentuvaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun XAMPUS-toimintaa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kotkan-Haminan seudulla ei ole yliopistoa. Toisaalta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla on 2 kampusta Kymenlaakossa. Kokeilun tavoitteena on löytää uusia toimintatapoja Kotkan kantasatamaan rakentuvaan Xampus-kokonaisuuteen ja rakentaa uusi, tuotteistettu tulevaisuuden oppimiskonsepti. Millainen voisi olla Kotkan-Haminan seudulla yrittäjyys- ja innovaatioekosysteemin osana toimiva uusi oppimiskonsepti - tulevaisuuden yliopisto.

Miten kokeilu toteutetaan?

Tuotteistettu tulevaisuuden oppimiskonsepti ”Disruption Camp” tuo korkeakouluopiskelijat, erityisesti kv. opiskelijat, ratkaisemaan paikallisten yritysten haasteita, kansainvälisten mentoreiden tukemana. Kokeilun jälkeen oppimiskonseptin toivotaan juurtuvan osaksi Kotkan-Haminan seudun yrittäjyys- ja innovaatioekosysteemiä. Toteutetaan Disruption Camp -innovaatioleiri Kotkassa keväällä 2017. 1.1.2017.-30.4.2018

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Cursor Oy yhteistyössä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun ja seudun yritysten kanssa. Lisäksi mukana on kv. asiantuntijoita. Disruption Camp - konseptin suunnitteli tanskalainen Brains DK – Erik Kristiansen, ja kouluttajina toimivat mm. MIT Sloan Management Schoolin Neal Hartman ja Cranfield Universityn Shai Vyakarnam.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

102 068€

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Laajat kansainväliset yhteistyöverkostot, kehittämistyön asiantuntemus.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilulla luotu ja testattu Disruption Camp kokeilu oli onnistunut. Siihen osallistui n. 35 nuorta opiskelijaa sekä n. 10 paikallista yritystä. Kokeilusta viestittiin myös sosiaalisissa medioissa ja se on herättänyt paljon kiinnostusta. Hankkeen seuraavissa vaiheissa on tarkoitus pohtia, miten onnistunut kokeilun juurrutetaan ja skaalataan pysyväksi toiminnaksi seudulla.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

1. Kokeilun tuloksena Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kotkan kampussuunnitelmat sekä Kotkan kaupungin tapahtuma-areenan suunnitelmat on kytketty tiiviisti yhteen päätöksenteko- ja suunnitteluprosessiin. 2. Kokeilun tuloksena ja laajan kansainvälisen asiantuntijaverkoston avulla on syntynyt tuotteistettu tulevaisuuden oppimiskonsepti, jota on testattu (Disruption Camp).

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Onnistuneen kokeilun juurruttaminen ja skaalaaminen pysyväksi toiminnaksi seudulla on yksi vuoden 2018 jatkotoimenpiteistä.