3d-tulostetun hulevesien valuma-alueen viivytysperiaatteen demoaminen | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta

Kokeilun teemat

AmmattikorkeakouluYmpäristöIlmasto3d-tulostusOppiminen

1334 katselukertaa

Kokeilu on luotu 12.11.2021

Sweco Infra & Rail Oy

3d-tulostetun hulevesien valuma-alueen viivytysperiaatteen demoaminen

Tavoitteena on 3d-tulostaa valuma-alue, jonka alajuoksulle tehdään hulevesien viivytysrakenne. Tulostetulla rakenteella pystytään helposti havainnollistamaan hulevesialtaan toimintaperiaatetta. Tavoitteena on käyttää tulostettua demokappaletta AMK-opetuksen tukena ja tulosteesta voi tehdä myös oman version AMK:n käyttöön. Hulevesialtaiden avulla pystytään esimerkiksi pienentämään putkikokoa alajuoksulla tai laskeuttamaan huleveden kiintoainetta ja parantamaan purkuvesistöjen tilaa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kokeilulla pystytään havoinnollistaan helposti asia, joka voi olla pelkästään teoreettiselta pohjalta vaikea ymmärtää. Kokeilu auttaa ymmärtämään pienoiskoossa hulevesien virtausta ja hallintaa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilussa tehdään valuma-alueen maanpintamallista 3d-tuloste jonhon liitetään alajuoksulle hulevesiallas ja purkurakenne. Konkreettiseen tulosteeseen voidaan kaataa vettä, joka havainnollistaa veden virtausta uomassa ja viivytysrakenteen toimintaa.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Sweco infra & Rail Oy yhteistyössä Turku AMK:n kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeiluraha käytetään 3d-tulosteen tekoon ja 3d-tulostetta hyödyntävän opetusmateriaalin laadintaan.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Sweco Infra & Rail Oy:ssä on laaja vesihuollon suunnittelu- ja toteutusosaaminen kaikilla vesihuollon sektoreilla. Turku AMK:lla on osaamista vesihullon maastotöistä ja hulevesien hallinnasta.