Adenosiinitrifosfaatin järkevä käyttö ja luonnollinen manipulointi #IHAN kannabinoideilla | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

IkäihmisetTerveydenhuoltoKuntaTyöllisyydenhoitoMydata (omadata)RuokaKansantalousLapsetHyvinvointiDiabetes

771 katselukertaa

Kokeilu on luotu 06.05.2019

Janne Kruunari

Adenosiinitrifosfaatin järkevä käyttö ja luonnollinen manipulointi #IHAN kannabinoideilla

Kannabiksen toljottamisesta pitää tulla loppu, tuon sen jokaisen kosketeltavaksi. Hinnoitella terveys- ja tutkimusdataa #IHAN elinikäisenoppimisen rajapinnasta https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0113+0+DOC+PDF+V0//FI https://hempaattinen.fi/products/hempaattinen-hamppuoljy?variant=20416774078567 http://kannabistutkimus.fi http://rohkeutta.fi

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kannabinoidien puutoksen, tyypin 2 diebeteksen hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Suurin osa on ollut väärässä, monet koko ikänsä. Olemme osa luontoa, se on luonnollista.

Miten kokeilu toteutetaan?

Toistuva ja pitkään jatkunut kokeiluvaihe kannabinoidipitoisilla tuotteilla on tuottanut tuloksen, joka jollain käsittömättömällä tavalla laskee verenpainetta, kolesterolia ja HbA1c arvoa, sekä liuottaa ääreisverenkierrosta kalkeumia ja muuta nöyhtää, vahvistaa ja pehmentää äärimmäisenkin pienien verisuonien seinämiä, laskee tulehdusarvoja, edesauttaa raskametallien poistumista elimistöstä ja kaikkea muuta hyödyllistä (mitä ei ole tutkittu.) Jollain tavalla houkuttelen eri tahoja kurkistelemaan tuloksia mitä markkinoilla olevat tuotteemme aihuttavat käyttäjissään ja sitä kautta valjastan tahot mikelenkiinnolla ja markkinavoimilla tämän paperin kimppuun: https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0113+0+DOC+PDF+V0//FI Esimerkiksi testaamalla ja vertaamalla muutoksia pelkästään kaupallisilla palveluilla. - CERT – Coronary Event Risk Test. - Suun ja suoliston hyvinvointi analyysit. 15.6.-15.8.2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Innovaatiokeskus Hempaattinen

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

4200€ Kustannukset koostuu erillaisten analyysi medioiden ja palveluiden hankinnasta.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Rajattomat määrät analysoitua kannabinoidi materiaalia, jalostamattomana, sekä jalostettuna tuotteiksi. Osaaminen, asiantuntijuus, ihmiskokeiden tuloksia, käyttäjäkokemuksia... Henkilökohtainen rasite mielenkiinnon herättäjänä