Aikapankista ja tovituesta apua uusille kohderyhmille | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Vapaaehtoistoiminta

670 katselukertaa

Kokeilu on luotu 15.11.2017

Aika parantaa -verkosto /Hanna Koppelomäki

Aikapankista ja tovituesta apua uusille kohderyhmille

Aika parantaa -verkostossa on kehitetty tovituen malli, jossa tarjotaan tukea jaksamiseen aikapankkiperiaatteella. Ideana on luoda räätälöityjä polkuja tovitukeen/aikapankkiin erilaisille kohderyhmille (esim. pikkulapsiperheet, omaishoitajat, maahanmuuttajat) yhdessä näiden parissa toimivien järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Lopputulos: räätälöityä tukea (siivousapua, lastenhoitoa, kielenopetusta, keskustelutukea jne) tarvitseville, ja tuen tarjoajat saisivat tovikorvauksen aikapankista. Myöhemmin tukea saaneiden mahdollisuus liittyä aikapankkiin tarjoamaan omaa osaamistaan muille. http://www.aikaparantaa.net/

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

RAY:n tukemassa Tovituki tunnetuksi -hankkeessa 2013-2016 kehitetty tovituen toimintamalli ja noin sadan tovitukijan verkosto jäi tyhjän päälle, kun toiminta ei saanut jatkorahoitusta. Olemassaolevaa verkostoa ja kehitettyjä toimintamalleja olisi kohtuullisen helppo jatkojalostaa (kun iso pohjatyö on jo tehty) eri kohderyhmien parissa tehtävää vapaaehtoistyötä rikastuttamaan - mutta jos toiminnalle ei saada mitään tukea tai yhteistyökumppaneita, uhkaavat jo syntyneet verkostot ja menetelmät kuihtua pois.

Miten kokeilu toteutetaan?

Tovituessa kehitettyjä menetelmiä ja verkostoja jatkokehittämällä voidaan kehittää eri kohderyhmille suunnattuja tukipolkuja ja -paketteja, joihin tuen tarjoajat voivat tulla mukaan myös pienellä kertapanoksella (tunti eli tovi jotain tukea) ja saada aikapankin kautta vastavuoroisen korvauksen. Tukea saaneille aikapankki/tovituki voivat puolestaan toimia paitsi tuen tai konkreettisen avun lähteenä, myös yhteisönä, jota kautta voi itse löytää merkityksellistä tekemistä ja päästä "maksamaan saamansa avun takaisin"