Aktiivisten ihmisten Vihti kestävästi liikkuen | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

  • Rahoitusta

Kokeilun teemat

LiikuntaIlmastoLiikenneHyvinvointi

3364 katselukertaa

Kokeilu on luotu 01.06.2021

Aktiivisten ihmisten Vihti kestävästi liikkuen

Tavoitteena on saada asukkaat tutustumaan lähiympäristöön kestävästi liikkuen. Suunniteltujen reittien ja opastusten avulla kannustetaan niitäkin kuntalaisia lähtemään liikkumaan kestävästi, jotka eivät sitä tee pelkästään kävelyn ja pyöräilyn vuoksi.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Vihdissä on kuultu kuntalaisia osallistavan budjetoinnin kautta. Toiveina on ollut suunniteltuja pyöräreittejä lähiympäristössä.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilussa toteutetaan: - Suunnitellut reitit hyödyntäen taajamien kevyen liikenteen verkostoa - Opasteita reitin varrelle, joissa kerrotaan mm. alueen merkittävistä kohteista - Toiminnallisia pisteitä mm. puistonpenkki jumppaa - Toteutusajankohta vko 37-39

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Vihdin kunnasta Elinvoimakeskuksesta kaavoitus, liikuntapalvelut sekä viestintä. Infra- ja tukipalveluista puistoyksikkö, sekä sivistyskeskuksesta kulttuuri ja museopalvelut.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun kustannusarvio: 8300 Opasteiden hinta-arvio: 4100 Pyöräilykartta hinta-arvio: 2700 Painotyö hinta-arvio: 1500

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kokeilussa hyödynnetään eri osastojen osaamista ja tietotaitoa. Kunnan rahoitusosuus koostuu omasta henkilötyöstä 2100 euroa.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilu saavutti tavoitteensa siinä määrin, että kartat saatiin valmiiksi ja opasteet toteutettua maastoon. Tavoitteena oli saada aktivoitua kouluryhmiä suunnitteluille reiteille pyöräilemään mutta aikataulu haasteiden vuoksi tässä ei onnistuttu.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokeilussa tuli ilmi, että kävelyn ja pyöräilyn edistäminen kiinnostaa yhdistyksiä ja kuntatalaisia. Tulevaisuudessa voidaan tätä työtä jatkaa tiiviissä yhteistyössä ja ulottaa kokoilua ympäri kuntaa. Kokeilun täytyy varata riittävästi aikaa, sekä resursseja sen läpi viemiseen.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Tarkoituksen on jatkaa kokeilun jalostamista uusiin kohteisiin. Kokeilun aikana saimme uusia ideoita reittien suunnitteluun: -Vihdin kartanokierros -Vihdin muistomerkit -Vihdin kirkonkylä 5 mäen kierros -Kierrokset kylissä -Jokaiseen taajamaan matalan kynnyksen reitti, joka mahdollistaa kaikkien pyöräilyn Jatkossa reittien opastukseen tulee kiinnittää huomiota ja pohtia sopivaa ratkaisua reitin ohjaukseen.