1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta

Kokeilun teemat

LiikenneKokeilutKestävä kehitysKestävät elämäntavat
Kokeilu on luotu 04.05.2020

Alueellinen kuormapyöräpalvelu osana kaupunkiliikennettä

Kokeilun tavoitteena on selvittää, miten alueellisella kuormapyöräpalvelulla voidaan vaikuttaa kuluttajien valintoihin luopua autosta jättää ostamatta auto ja helpottaa käyttäjiä siirtymään julkisen liikenteen sekä yhteiskäyttöautopalveluiden käyttäjiksi.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Olemme kehittäneet yhteiskäyttöisten kuormapyörien palvelua osaksi kaupunkiliikenteen kokonaisuutta. Kuormapyörät ovat havaintomme mukaan valtaosalle käyttäjiä oleellinen väline lähilogististen tarpeiden ratkaisemiseen ekologisesti. Kuormapyörä korvaa auton lähiliikenteessä ja mahdollistaa kevyenliikenteen mallin lasten viemisessä tarhaan tai vaikka rannalle, kaupassa käyntiin, tavaran viemisessä kirpputorille jne. Asukkaat haluaisivat kuormapyöräpalvelun ja vastaavasti kaupungit haluaisivat tuottaa yhteiskäyttöisten kuormapyörien palvelua, mutta palvelun tuottamiseen liittyy useita haasteita. Haasteita liittyy kuormapyörien kriittiseen määrän saavuttamiseen ja sitä kautta lyhyisiin etäisyyksiin pyörälle aloitus ja lopetusvaiheessa, pyörien logistiikkaan, pyörien turvallisuuteen sekä palvelun tuotannon kustannuksiin. Olemme ratkaisseet nämä haasteet alueellisella kuormapyöräpalvelumallilla, jossa kuormapyörien väylä kulkee intuitiivisia kulkuväyliä pitkin asuinalueen läpi kohti joukkoliikenteen solmukohtaa, liittyen näin osaksi myös joukkoliikenteen matkaketjuja. Kuormapyörän voi ottaa väylältä - sen voi ajaa mihin vain, lukita määränpäässä, mutta pyörä tulee aina palauttaa takaisin väylälle / väylille. Tällöin myös voimme nostaa kuormapyörien markkinointikanavan yksikköarvoa, kun kuormapyörässä oleva markkinointiviesti voidaan kohdentaa alueellisesti ja markkinointi myydä alueen kumppaneille (tavanomaisesti joukkoliikennepisteellä sijaisevalle kauppa / palvelukeskittymälle). Kuormapyörät osana kaupunkiliikennettä antaa käyttäjille avaimet ratkaista sellaisia käyttötapauksia kevyenliikenteen ajoneuvoilla, jotka muutoin ratkottaisi tavanomaisesti autolla. Kun käyttäjä voi ratkaista lähilogistisia ongelmia kuormapyörällä, hänen on helpompi siirtyä yksityisauton käyttämisestä yhteiskäyttöauton käyttöön. Tällöin tutkitusti autolla liikuttujen kilometrien määrä laskee radikaalisti ja autolla ajoa aletaan korvaamaan yhä useammin jalan, pyörällä tai julkisenliikenteen välineillä. Olemme kehittämässä palvelumallista skaalattavaa siten, että palvelu voidaan ottaa käyttöön minkä tahansa joukkoliikenteen solmukohdan yhteydessä paikallisesti ilman että palvelua tarvitsee avata koko kaupunkiin. Malli mahdollistaa paikallisen yhteistyön markkinoinnin sekä sähkön logistiikan osalta paikalliskumppaniyhteistyön kautta esim. kauppakeskittymän tai ruokakaupan kanssa. Tämä kokeilututkimus keskittyy selvittämään, miten alueellinen toimiva kuormapyöräpalvelu vaikuttaisi erilaisten käyttäjäprofiilien pitkänajan valintoihin omistaa auto tai luopua autosta. Lisäksi tutkimme erityisesti, mihin käyttäjäprofiilit käyttävät pyöriä ja miten hyvin palvelumalli vastaa käyttäjien tarpeisiin. ps. lapset rakastavat kuormapyöriä ja vaativat vanhempiaan käyttämään niitä, vaikka vanhemmat eivät muutoin olisi innokkaita tekemään ilmastotekoja!

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilu toteutetaan kesällä 2020 Helsingissä. Kokeilulle varataan 8-10vko aika välillä kesäkuu - elokuu (syyskuu) riippuen siitä miten nopeasti saamme rahoituspäätöksen ja saamme pyörät valmistajalta. Kyselytutkimusta tehdään kokeilun alkuvaiheessa sekä kokeilun päätteessä. Näin voimme tietää, miten palvelun kokeilu ja käyttö muutti käyttäjän näkemystä. Kokeilun väylälle varataan minimissään viisi sähkökuormapyörää (riippuen markkinointikumppanin maksuhalukkuudesta). Pyöräväylän ylläpito ja pyörien sähkölogistiikka tehdään puolestamme koko kokeilun ajan. Kuormapyöräväyläkokeilu toteutetaan sellaisessa kaupunginosassa, jossa jo on ollut yhteiskäyttöisiä autoja ja täten niiden tunnettuus on korkeampi ja käyttäjät voivat aidosti punnita vaihtoehtoa yhteiskäyttöisen auton käyttöön siirtymiselle. Kokeilun tulokset ovat julkisia ja ne voidaan julkaista esimerkiksi pyöräilykuntien kautta.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Colossus Finland Oy / Jani Ehro / +358 456317457 Mukana olisi hyvä olla Helsingin Kaupunki / HSY sekä hankimme alueen yrityksistä markkinointikumppanin hankkeelle.

Mikä on kokeilun budjetti?

Kokeilun kokonaisbudjetti on 15000eur, josta 10000eur rahoitetaan tämän kokeilun rahoituksella. 5000eur budjetoidaan saatavaksi markkinointikumppanin rahoituksesta. Budjetin käyttö: 5000eur palkkakustannuksiin (n 1htkk) 7000eur kuormapyörien vuokriin + vaihtoakkuihin 800eur pyörien brändäys ja teippaus 800eur pyörien älylukitusratkaisut ja tietoliikenneyhteydet 400eur markkinointi 30eur kyselytutkimuksen lisenssi 250eur 50 eur lahjakortteja kokeiluun tutkimukseen osallistuneille arvontaan 400eur varaus pyörien huoltoon ja varaosiin 320eur vakuutukset

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimissämme on osaaminen palvelun tekniseen toteuttamiseen. Tutkimuksen toteuttaminen kuuluu osaksi osaamistamme ja aikaisemmin olemme toteuttaneet kuormapyörätutkimuksen osana YAMK opinnäytetyötä. Lisäksi mainittakoon, että olemme toteuttaneet yhteiskäyttöisten kuormapyörien palvelun aikaisemmin toisenlaisella palvelumallilla kesällä 2019 osana (Forum Virium) Perille Asti-hanketta, jonka löydökset ovat johtaneet nykyisen palvelumallin muotoiluun.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Tämä kokeilututkimus keskittyy selvittämään, miten alueellinen toimiva kuormapyöräpalvelu vaikuttaisi erilaisten käyttäjäprofiilien pitkänajan valintoihin omistaa auto tai luopua autosta. Lisäksi tutkimme erityisesti, mihin käyttäjäprofiilit käyttävät pyöriä ja miten hyvin alueellinen kuormapyöräpalvelu vastaa käyttäjien käyttö tarpeisiin. Kyselytutkimusta tehdään kokeilun alkuvaiheessa sekä kokeilun päätteessä. Näin voimme tietää, miten palvelun kokeilu ja käyttö muutti käyttäjän näkemystä. Kyselyn lisäksi keräämme anonymisoitua käyttömäärätieto kokeilun ajan, josta tehtävistä löydöksistä olemme halukkaita kertomaan.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Helsingin kaupunki on mukana lähdössä kokeiluun.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Olemme saaneet kokeilubudjettia toiselta taholta. Tämän budjetin ansiosta saamme toteutettua laajemman pyöräverkoston - eli useammalla pyörällä ja laajemmalla alueella. Rahoitukselle on edelleen tarvetta, koska alueellinen palvelu vaatii riittävän pyörien kriittisen massan toimiakseen ja jotta pyöriä on löydettävissä riittävän läheltä. Lisäksi budjetti tässä esitetylle tutkimukselle tarvitaan.