Älykkäät rakennusmateriaalit | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Kiertotaloushaku

754 katselukertaa

Kokeilu on luotu 08.01.2019

Älykkäät rakennusmateriaalit

Rakennusten elinkaaren aikana eli tuotannosta käytön läpi jätteeksi kulutetaan paljon luonnonvaroja. Materiaalien älykkäällä tunnistamisella ja seurannalla materiaalien uudelleenkäyttöä voidaan lisätä ja vähentää ympäristöhaittoja.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kokeilussa haluttaisiin oppia ymmärtämään paremmin ne prosessit erityisesti rakennusten purkusuunnittelussa ja toteutuksessa, missä RFID tekniikalla voidaan ratkaista nykyisiä ongelmia ja puutteita mitkä estävät materiaalien paremman keräyksen uudelleenkäyttöä varten. Näistä tuloksista olisi parhaassa tapauksessa mahdollista luoda "playbook" - ohjeistukset, miten alan toimijat voisivat hyödyntää teknologiaa tuomaan lisäarvoa ja erityisesti uutta käyttöarvoa rakennusmateriaaleille. Opitun ympärille on mahdollista luoda uutta arvoa koko arvoketjun läpi. Kun purkutyö tehostuu, kulut ja syntyvät jätteet vähenevät ja samalla materiaalien hyödyntämisen lisääntyessä niistä saatava tuotto kasvaa. RFID tekniikan hyödyntäminen uudelle toimialalle tarvitsee myös tuotekehitystä ja toimittajia laitteille ja ohjelmistoille mikä lisää osaltaan suomalaista teknologiateollisuuden osaamista kiertotaloudessa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Ratkaisumme rakennusmateriaalien älykkäämpään hyödyntämiseen kiertotaloudessa perustuu edullisten ja kestävien UHF RFID tunnisteiden käyttöön. Ne voidaan kiinnittää eri materiaaleihin ennen purkua ja tunnistaa langattomasti jopa yli 10 metrin etäisyydeltä. Viivakoodit ja muut optisesti tunnistettavat merkinnät ovat usein hankalia löytää, ne joudutaan lukemaan yksittäin ja eivät mahdollista ns. saattomuistia kuten RFID tunnisteissa käytetyt sirut joille voidaan tallentaa esim. robotiikalle ohjeet käsittelyä varten. RFID tunnisteita voidaan kiinnittää purkukohteisiin myös työvaiheiden ohjeistukseen, kuten esimerkiksi peittyneiden liitosten tai osien irroitusta varten siten ettei materiaaleja vaurioiteta purkuvaiheessa. Tämä mahdollistaa mm. arvokkaiden rakennusmateriaalien tehokkaamman uusiokäytön. Ideaamme voidaan testata yhdessä rakennusteollisuuden toimijoiden kanssa, aloittaen sopivan purkukohteen valinnasta. Toimittaisimme RFID tekniikan käyttökonsultoinnin, RFID tunnisteet ja niiden luentaan vaadittavat laitteet mukaan purkusuunnitteluun ja toteutukseen ja purku-urakan jälkeen seurannan onnistumisesta luodaan raportti missä kuvataan kuinka paljon RFID tekniikan hyödyntämisestä oli apua työn suorittajalle, sekä purkumateriaalien vastaanottajille. Kokeilun ajankohta olisi 2019 aikana, tavoiteena olisi tehdä pilottiprojekti kesällä jolloin sopivia kohteita olisi tarjolla eniten.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Voisimme toteuttaa yhdessä rakennusten purkutöitä tekevän yrityksen kanssa kuten Delete. Yhteistyöhön olisi kiinnostavaa kutsua mukaan myös oppilaitos joilla olisi kiinnostusta tutkia rakennusmateriaalien hyödyntämistä kiertotaloudessa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Budjetti RFID tekniikan testaamiseksi idean pohjalta yksittäisessä "pilottiprojektissa" on skaalattavissa sen mukaan kuinka laaja selvitys projektissa halutaan tehdä. Esimerkiksi keskitytäänkö vain yhteen materiaalityyppiin (metalli, puu, keraamit tms. ). Suunnittelun ja yhden kohteen seurantaan tehtävän projektin budjetiksi on arvioitu noin 10 000 euroa. Kustannus kattaisi suunnittelutyön, sekä käytettävät RFID tunnisteet ja luentalaitteet kohteessa tehtävää seurantaa varten. Onnistuneen kokeilun jälkeen tavoitteena olisi kehittää kaupallinen palvelualusta minkä kautta rakennusteollisuuden toimijat voivat hankkia RFID tekniikan hyödyntämiseen vaadittavat laitteet ja ohjelmistot. Kehitettävä palvelu voisi mahdollistaa tunnisteiden avulla kerätyistä tiedoista tarkempia materiaaliluetteloita uusille käyttäjille esimerkiksi uusiopuu- tai metallituotteiden valmistukseen.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimillä on yli 20 vuoden kokemus langattomista tunnistusteknologioista ja kehitämme ja myymme tuotteita ja palveluita kansainvälisesti. Kehitämme erityisesti RFID hyödyntämistä kiertotaloudessa ja olemme mm. pitäneet aiheesta esityksiä SITRAn kiertotaloustapahtumissa.