Anturisauna | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Sauna

667 katselukertaa

Kokeilu on luotu 14.10.2018

Anturisauna

Saunassa tapahtuvia tulipaloja ja tapaturmia sekä niiden seurauksia esim. saunakuolemia olisi mahdollista vähentää Anturisauna -hankkeella. Anturisauna -pakettiin kuuluu toimintopaneeli, lämpötila- ja paineanturit sekä niiden asennus.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Saunassa mahdollisesti tapahtuvien onnettomuuksien vähentäminen lauteiden alle asetettavilla paineantureilla ja saunan seinille asennettavilla lämpötilaan reagoivilla antureilla, jotka ovat yhteydessä saunan ulkopuolelle asennettuun toimintopaneeliin. Idea voisi vähentää esimerkiksi tulipalojen ja tapaturmien riskejä ja toisaalta sen avulla suuremmat vahingot voitaisiin estää.

Miten kokeilu toteutetaan?

Saunan onnettomuuksia vähentämään tähtäävän Anturisauna –hankkeen ideana on tarjota asiakkaalle kokonaisuus, joka sisältää saunan tai kylpyhuoneen ulkopuolelle asennettavan toimintopaneelin sekä lämpöön ja paineeseen reagoivat anturit. Toimintopaneeli asennettaisiin seinälle lattialämmityspaneelin tapaan ja se voisi olla esimerkiksi kosketusnäyttöpaneeli. Kokonaisuuden asennuksen yhteydessä asentaja määrittää toimintopaneeliin sekä minimi paine-, aika- ja maksimi lämpötilarajan, joiden ylitykseen laite reagoi hälyttämällä. Hälytys voisi tapahtua joko saunassa sijaitsevassa asunnossa tai kiinteistössä, etähälytyksenä puhelimeen tai sekä että. Asunnossa tai kiinteistössä rajojen ylitys laukaisee kovaäänisen hälytyksen, johon muut asukkaat voivat näin reagoida. Etähälytys tapahtuisi automaattisesti rajojen ylittyessä, jolloin laitteeseen ohjelmoituihin puhelinnumeroihin tulisi tästä kertova puhelu ja tekstiviesti. Puhelinnumeroiksi voisi asettaa esimerkiksi jonkun läheisen, isännöitsijän tai huoltoyhtiön ja näin he pystyvät reagoimaan hälytykseen. Hälytyksen kuittauksesta tulisi myös puhelinnumeroihin ilmoitukset, jotta päällekkäisiltä tarkistuskäynneiltä vältyttäisiin. Paneeliin ohjelmoitavat paine-, aika- ja lämpötilarajat voitaisiin valita yksilöllisesti. Minimipaineen voisi määrittää esimerkiksi saunan kevyimmän käyttäjän painon mukaan tai se voisi reagoida vielä pienempäänkin paineeseen, kuten lemmikkieläimen painoon. Aikarajan voisi asettaa minuutin tarkkuudella, jolloin pitkään saunovan laitteisto ei alkaisi hälyttämään yhtä herkästi kuin vähemmän ajan lauteilla viihtyvän. Lämpötilarajakin asetettaisiin asteen tarkkuudella yksilöllisten toiveiden mukaan. Paineanturit asennettaisiin lauteiden alle ja lämpöanturit saunan seinille. Lisäksi saunan lattialle (esim. lattiamateriaalin tai erillisen puisen lattiansuojuksen alle) voitaisiin asentaa paine-antureita, jolloin järjestelmä reagoisi myös esimerkiksi liukastumisen vuoksi lattialla makaavaan henkilöön. Järjestelmän avulla esimerkiksi yksin elävien tai vanhusten tapaturmiin olisi mahdollista reagoida nopeammin ja näin voitaisiin välttyä vakavammilta vahingoilta tai kuolemilta. Esimerkiksi muistisairas yksinelävä vanhus voi helposti menettää ajantajunnan saunassa, näin saunoa liian pitkään, jolloin iho ja sisäelimet voivat vaurioitua. Kuka tahansa voi saada sairauskohtauksen tai liukastua, jolloin hälytyksen avulla muut voivat reagoida siihen ja näin apu olisi nopeammin kohteessa. Myös tulipaloja voitaisiin estää, kun päälle unohdettu sauna tai kuumuudesta palamaan syttynyt tavara nostaisivat lämpötilan asetettujen rajojen yläpuolelle ja näin aiheuttaisivat hälytyksen.