Arete Challenge, tarvekorttipohjainen regeneratiivisen toiminnan verkosto | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

Kokeilun teemat

Vapaaehtoistoiminta

700 katselukertaa

Kokeilu on luotu 15.11.2017

Arete-verkosto ry / Peter Norra & Tanja Kuronen-Norra

Arete Challenge, tarvekorttipohjainen regeneratiivisen toiminnan verkosto

Olemme rakentamassa toimintaekosysteemiä ja infrastruktuuria, joka perustuu tarvekorteiksi muokattujen tunnin mittaisten regeneratiivisten työtehtävien kohtauttamiseen hyvetietoisen tekoälyn avulla. Toimintamallia voidaan soveltaa myös palkattoman vapaaehtoistoiminnan ulkopuolelle sekä kannustamaan yrityksiä resurssoimaan laaja-alaista kestävän kehityksen toimintaa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Tällä hetkellä kaikki eivät pääse rakentamaan parasta mahdollista maailmaa parhaiden kykyjensä ja arvojensa mukaisesti. Resursseja valuu hukkaan, moni jotuu olosuhteiden pakosta toimimaan arvojensa vastaisesti, aktiivisia ihmisiä radikalisoituu ja monet jäävät tai jättäytyvät kokonaan sivuun. Kaikki eivät pääse osallistumaan, koska tarvitsisivat itse ensin jonkinlaista apua tai resurssointia. Yhteiskehittämistä ja uusia toimintamalleja. Prototyyppivaiheesta pyritään pääsemään piltointivaiheeseen ja tässä tarvitaan käytännön oppia esimerkiksi pelillistettyjen toimimallien vaikuttavuudesta, rahoituksen ja muun resurssoinnin hankinnasta ja kohdentamisesta.

Miten kokeilu toteutetaan?

Arete-toimintamalli rakentaa vertaisverkoston, jonka avulla saadaan käyttöön koko kansalaisyhteiskunnan panos parhaan mahdollisen maailman tavoittelussa. Se perustuu tarvekortteihin, joissa kaikki Arete-ehdot täyttävä toiminta on pilkottu määrämittaisiksi (alkuvaiheessa yhden tunnin ) mittaisiksi työtehtäviksi. Tarvekortin avulla voi joko ilmoittaa tehtävästä tai tarjoutua tekemään sen. Tarvekortit kohtautetaan hyvetietoisen tekoälyn avulla. Arete-malliin integroidaan myös rahoitusrajapinta, jonka avulla on mahdollista täsmällisesti resurssoida lisätoimeentuloa tarvitsevia. Arete toimintamalli on pelillistettävissä moninaisilla tavoilla. Pelillistettäessä henkilökohtainen osallistuminen omien parhaiden arvojen, asenteiden ja kykyjen mukaisella tavalla kerryttää onnellisuuspisteitä. Toimintamallissa on laaja-alaisen kestävän kehityksen tehtävät jaettu kahdeksaan kategoriaan, joissa pyritään toimimaan ympäristöä ja yhteiskuntaa elvyttäen. Näitä regeneratiivisia toiminnan muotoja löydetään joukkoistetusti ja yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Areten toimijat voivat ”pelata” yksilöinä ja ryhmässä, tiimityötä voi tehdä verkossa ja livenä. Edistyessään toimijat ansaitsevat merkkejä, joiden avulla he voivat tunnistaa toisensa live-elämässä. Areten toimijat omistavat organisaation itse ja kaikki sen saamat resurssit käytetään toiminnan kehittämiseen. Rakennamme toimitaverkostoa yhdistyksen, osuuskunnan ja osakeyhtiömuotoisen organisaatiorakenteen kautta. Jokaiselle ihmiselle luodaan mahdollisuus osallistua. Arete hub eli Arubi Lähipalveluportaalin tutkimus- ja kehityslaboratorio toteutetaan Helsingin Työkanavan toimintatiloihin Katajanokalle. Laboratoriossa tutkitaan ja luodaan yhteiskehittämisen mallia sille kuinka yhdessä voidaan toteuttaa laaja-alaista ja regeneratiivista toimintaa. Arete Challenge toimintamalli sisältää toimintaideaan perehdyttämisen ja kouluttautumisen osion. Tämän koulutusjakson yhteydessä löydetään soveltuvimmat tavat edetä. Tavoite on päästä aloittamaan käytännön yhteiskehittäminen vuoden 2018 alkupuolella. Tähän tarvitsemme lisää resursseja.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Arete-verkosto ry yhdessä mm. työttömien ja maahanmuuttajien yhdistysten sekä tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Toimintamalli on skaalautuva ja toteusta laajennetaan sen mukaan kuinka paljon rahaa ja muita resursseja on käyttössä.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tutkijoita ja korkeakouluopiskelijoita sekä kokemusasiantuntijoita ja näiden laajat verkostot. Tiimiläisten osaaminen ja tähän astinen kehittämistyö kattaa teoreettista ja käytännöllistä osaamista useiden kymmenien työvuosien verran.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

15.11.2017

Arete-toimintamalli rakentaa vertaisverkoston, jonka avulla saadaan käyttöön koko kansalaisyhteiskunnan panos parhaan mahdollisen maailman tavoittelussa. Se perustuu tarvekortteihin, joissa kaikki Arete-ehdot täyttävä toiminta on pilkottu määrämittaisiksi (alkuvaiheessa yhden tunnin ) mittaisiksi työtehtäviksi. Tarvekortin avulla voi joko ilmoittaa tehtävästä tai tarjoutua tekemään sen. Tarvekortit kohtautetaan hyvetietoisen tekoälyn avulla.


Arete-malliin integroidaan myös rahoitusrajapinta, jonka avulla on mahdollista täsmällisesti resurssoida lisätoimeentuloa tarvitsevia.


Arete toimintamalli on pelillistettävissä moninaisilla tavoilla. Pelillistettäessä henkilökohtainen osallistuminen omien parhaiden arvojen, asenteiden ja kykyjen mukaisella tavalla kerryttää onnellisuuspisteitä. Toimintamallissa on laaja-alaisen kestävän kehityksen tehtävät jaettu kahdeksaan kategoriaan, joissa pyritään toimimaan ympäristöä ja yhteiskuntaa elvyttäen. Näitä regeneratiivisia toiminnan muotoja löydetään joukkoistetusti ja yhdessä asiantuntijoiden kanssa.


Areten toimijat voivat ”pelata” yksilöinä ja ryhmässä, tiimityötä voi tehdä verkossa ja livenä. Edistyessään toimijat ansaitsevat merkkejä, joiden avulla he voivat tunnistaa toisensa live-elämässä.


Areten toimijat omistavat organisaation itse ja kaikki sen saamat resurssit käytetään toiminnan kehittämiseen. 

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit