Arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan välisen algoritmiavusteisen suunnitteluprosessin kehittäminen | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

TeknologiaToimintamalliYhteistyöArkkitehtuuriAutomaatio

867 katselukertaa

Kokeilu on luotu 15.10.2018

A-Insinöörit Suunnittelu Oy & Geometria Architecture Oy

Arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan välisen algoritmiavusteisen suunnitteluprosessin kehittäminen

Kokeilun tavoitteena on kehittää arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan välinen algoritmiavusteinen suunnitteluprosessi. Tarkoituksena on luoda yhteistyössä algoritmit, joita voidaan hyödyntää arkkitehdin tietomallin sekä rakennesuunnittelijan tieto- ja laskentamallin luomisessa ja muokkaamisessa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Yksi suurista rakennusalan ongelmista on eri osapuolien välisen yhteistyön puute. Rakennusten suunnittelussa hyödynnetään nykyään paljon erilaisia ohjelmistoja, mutta eri ohjelmien välinen tiedonsiirto on haastavaa tai usein jopa mahdotonta. Tästä syystä eri suunnitteluosapuolien väliset suunnitelmat ovat usein ristiriitaisia keskenään, mikä vaikeuttaa suunnittelun joustavaa etenemistä. Kokeilun tavoitteena on saada oppia arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan välisestä algoritmiavusteisesta suunnitteluprosessista. Tavoitteena on oppia, miten muodostetaan rajapinnat arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan tietomallien välille ja miten suunnittelutieto siirtyy koko suunnitteluprosessin läpi. Kokeilun avulla pyritään myös luomaan ja löytämään algoritmiavusteisessa suunnittlussa hyödynnettäviä työkaluja.

Miten kokeilu toteutetaan?

Algoritmiavusteisten menetelmien avulla arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan tietomallit ja muut suunnittelutiedostot voidaan linkittää toisiinsa älykkäästi. Luodaan visuaalista ohjelmointialustaa hyödyntämällä algoritmit, joiden avulla suunnittelutieto linkittyy toisiinsa. Kehitetään ja kokeillaan suunnittelutiedon luomiseen ja muokkaamiseen käytettäviä algoritmeja sekä testataan tiedonsiirtoa niiden välityksellä. kevät/kesä 2018

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja Geometria Architecture Oy

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

n. 60 000 €

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Molemmilla hankeosapuolilla on vahva osaaminen algoritmiavusteisesta suunnittelusta omilla aloillaan, ja nyt tarkoituksena on yhdistää osaaminen yhteisessä projektissa.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kyllä saavutti

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokeiluhankkeessa opittiin hyödyntämään algoritmiavusteisia menetelmiä arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan välisessä suunnitteluprosessissa. Kokeilun aikana saatiin ohjelmoitua linkki RFEM-laskentaohjelman ja algoritmien välille. Lisäksi testattiin onnistuneesti erillisten algoritmien välistä pilvipohjaista tiedonsiirtoa. Kokeilussa päästiin käymään läpi täysin algoritmiavusteinen suunnitteluprosessi, jossa edettiin arkkitehdin lähtötiedoista lujuudellisesti varmennettuihin rakenneosiin ja liitoksiin.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilun päätyttyä algoritmiavusteisen suunnitteluprosessin ja siinä tarvittavien työkalujen kehitystyö jatkuu. Menetelmiä aletaan hyödyntää myös todellisissa projekteissa ja työkaluja kehitetään projektien edetessä todellisten tarpeiden mukaan.