Arvoprofiili | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

780 katselukertaa

Kokeilu on luotu 06.05.2017

Jouni Tuomisto

Arvoprofiili

Arvoprofiili on ihmisen arvoja ja mielipiteitä kuvaavaa omadataa, jota hän itse voi hallinnoida ja jakaa haluamilleen tahoille. Yhteisön jäsenten arvoprofiilien avulla voidaan muodostaa yhteisön arvojakauma, jota puolestaan voidaan käyttää arvopohjana yhteisön päätöksenteossa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Demokratiassa äänestäjältä kysytään vain, kenet hän haluaa edustamaan kansaa. Edustajaksi päästäkseen pitää olla suosittu, vakuuttava, karismaattinen ja valmis käyttämään paljon aikaa. Muiden ääni jää jo tämän rakenteen takia heikommaksi. Kuitenkin kaikilla pitäisi olla samanlainen mahdollisuus tulla kuulluksi. Myös kansalaisilla, ei vain heidän edustajillaan, on tärkeää tietoa ja mielpiteitä, jotka auttaisivat tekemään parempia päätöksiä. Nyt kuulluksi tuleminen on sattumanvaraista, epätyydyttävää ja osallistumisesta huolimatta usein tuloksetonta. Nykyinen järjestelmä ei yksinkertaisesti tue tällaista toimintaa hyvin. Tarvitaan uusi toimintamalli ja sitä tukevia tietotyökaluja. Tässä pyritään vastaamaan haasteeseen "Hiljaisten ääni kuuluviin demokratiassa." https://www.kokeilunpaikka.fi/fi/experiment/143/

Miten kokeilu toteutetaan?

Tarvitaan nettipohjainen omadata-työkalu, jossa ihminen voi hallita omaa arvoprofiiliaan joko kännykällä tai selaimella. Hän voi kirjata järjestelmään omia kiinnostuksen kohteitaan (esim. oman postinumeroalueen kaavoitusasiat, jääkiekkoseuran päätösasiat tai kansainvälinen ilmastopolitiikka). Arvoprofiilia käyttävät yhteisöt voivat lähettää herätteitä siitä, että on tullut uusia kysymyksiä vastattavaksi. Ihminen voi itse päättää, kenelle jakaa omia arvotietojaan. 1) Pystytäänkö järkevää dataa keräämään siten, että arvokysymyksiä tuotetaan joukkoistetusti ilman koordinaatioita? 2) Saadaanko ihmiset osallistumaan arvojen keruuseen ja kokevatko he siitä itselleen jotain hyötyä tai motivaatiota? 3) Pystytäänkö henkilöiden arvoprofiileista muodostamaan arvojakauma, joka kuvaa jaettua ymmärrystä päätösasiasta? 4) Voidaanko arvodataa käyttää järkevästi yhteisöjen päätösten pohjana? Vuoden 2017 aikana. Kumppaneita etsitään ennen kesää.