Asematien alikulun houkuttelevuuden lisäys | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

970 katselukertaa

Kokeilu on luotu 15.09.2022

Kauniaisten kaupunki

Asematien alikulun houkuttelevuuden lisäys

Kokeilun tavoitteena on Kauniaisten yhden keskeisimmän alikulun houkuttelevuuden lisääminen erityisesti lasten, nuorten ja iäkkäiden keskuudessa. Alikulku on tällä hetkellä vajaa käytöllä, koska alikulku on lasten ja nuorten mielestä liian ankea, harmaa ja pimeä. Kuvaavaa onkin, että paikalla käydessä viereisen päiväkodin lapsista yhden reaktio oli alikulussa "yök". Alikulku sijaitsee peruskoulun ja kahden päiväkodin välittömässä läheisyydessä. 300m säteellä alikulusta on näiden lisäksi toinen peruskoulu, uimahalli, pallohalli, pallokenttä, keskusurheilukenttä, terveyskeskus ja laboratorio. Kokeilussa alikulku maalattaisiin viereisen koulun oppilaiden toimesta, osana heidän kuvataiteen tuntejaan. Oppilaat tulevat tutuiksi alikulun kanssa ja pystyvät vaikuttamaan alikulun ulkonäköön. Kuntatekniikka tekisi alikulun pohjatyöt ja valaistuksen. Alikulun valaistus uusittaisiin led-valoiksi ja osa valoista toimisi interaktiivisesti eli reagoisivat joko ääneen tai liikkeeseen. Kokeilu olisi ensimmäinen laatuaan seudulla ja helposti monistettavissa, jos havaitaan, että toimenpiteet lisäävät alikulun käyttöä.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Alikulun houkuttelevuuden lisääminen parantaa alueen liikenneturvallisuutta. Valaistus myös lisää ihmisen kokemaa turvallisuuden tunnetta, joten tämä kokeilu lisäisi kaikkien käyttäjien turvallisuuden tunnetta alueella liikkuessa. Kokeilun päätavoitteena on sitouttaa viereisen koulun oppilaat alikulun käyttöön. Tämä tapahtuu ottamalla oppilaat mukaan alikulun maalausprojektiin osana oppilaiden kuvataidetunteja. Jokainen oppilas pääsee näin ollen vaikuttamaan alikulun ulkonäköön ja jättämään oman kädenjälkensä ympäristöön. Kokeilun kautta saadaan tietoa, että siirtyvätkö lapset ja nuoret käyttämään reittejä, joiden ulkonäköön he ovat saaneet vaikuttaa itse. Kokeilun onnistuessa tultaisiin samaa osallistamisen keinoa käyttämään jatkossa Kauniaisissa ja laajentaa konseptia kohdeyleisön tarpeiden mukaisesti. Alikulun käytön lisääminen olisi lasten, nuorten ja iäkkäiden liikenneturvallisuuden ja sujuvan matkan kannalta roima parannus nykyiseen tilanteeseen. Kokeilun helpon monistettavuuden takia, ratkaisua pystyttäisiin käyttämään monessa muussakin kohteessa helposti ja täten parantamaan liikenneturvallisuutta alueella.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilussa alikulun valaistusta lisätään sekä vaihdetaan. Valaistus toteutetaan led-valoilla, joista osa toimii interaktiivisesti eli reagoivat ääneen tai liikkeeseen. Alikulku maalataan osana Granhultsskolanin kuvataidetuntien projektia. Kuntatekniikka ja tilakeskus tekevät maalauksen pohjatyön, jonka päälle oppilaat tekevät omat maalauksensa. Maalaukset tehtäisiin joulukuun 2023 loppuun mennessä ja valaistus tammikuun 2023 aikana. kevätlukukauden aikana kuntatekniikka sekä koulu tarkkailee alikulun käyttäjämäärää.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilussa olisi mukana Kauniaisten kaupungin kuntatekniikka, tilakeskus ja Granhultsskola. Valaistuksen suunnittelussa, tarpeen vaatiessa, käytetään Kauniaisten kaupungin puitesopimuskumppania Finnmap Infraa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Led-valot ja asennus 17 750 € Suunnittelu 2 500€ Viestintä 550€ Maalit ja maalaustarvikkeet 800€ Kokeiluraha käytetään led-valojen interaktiivisuuteen pääosin, osa rahoituksesta käytetään maaleihin ja viestintään. Kokeiluun haetaan 10 000 € rahoitusta.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimi koostuu kuntatekniikkapäälliköstä, kuntatekniikan projekti-insinööristä ja kuntatekniikan projektivastaavasta. Projektissa on myös mukana kuvataiteen opettaja ja tilakeskus. Tiimissä on kokemusta katuvalojen led-valaisimiksi muuttamisesta, katujen saneerauksesta, kestävän kehityksen mukaisen liikenteen projekteista, nuorisotalon peruskorjauksesta ja kaupungin viheralueiden suunnittelusta. Tiimillä on aikaa käyttää projektiin yhteensä 4h /viikko.